Pieteikšanās 2023./2024. mācību gada valsts pārbaudes darbiem

No 1. novembra līdz 15. decembrim Valsts pārbaudījumu informācijas sistēmā jāveic pieteikšanās 2023. /2024. mācību gada valsts pārbaudes darbiem. Vispārīgā, optimālā un augstākā līmeņa eksāmeniem vispārējās vidējās un profesionālās vidējās izglītības programmu skolēni piesakās patstāvīgi, savukārt 9. klašu skolēnu vecāki raksta iesniegumu izglītības iestādei, kurā norāda, ka skolēns vēlas kārtot eksāmenus, kā arī izvēlēto svešvalodas eksāmenu. Iespēja mainīt izvēli ir pieejama ne vēlāk kā 8 nedēļas līdz eksāmena norises dienai.

Vairāk par valsts pārbaudes darbiem lasīt https://www.visc.gov.lv/lv/jaunums/turpinas-pieteiksanas-20232024-macibu-gada-valsts-parbaudes-darbiem

Video ieraksts no VISC tiešsaistes semināra par gatavošanos 2023./2024. mācību gada VPD Valsts izglītības satura centra Facebook lapā.