Uzņemšana

2024./2025. mācību gadam uzņemam audzēkņus:

7. klasē pamatskolā. Izglītības programma – pamatizglītība, kods 21011111.

Vidusskolā (10. – 12. klasēs): Programmu piedāvājums.pdf pdf-icon-1 kods 31016011

Piedāvātās svešvalodas – angļu, krievu un vācu.

Izglītojamo uzņemšanas kārtība Rīgas Natālijas Draudziņas vidusskolā 10.-12.kl. pdf-icon-1

Uzņemšana uz 10. klasi notiks konkursa kārtībā, ņemot vērā matemātikas un latviešu valodas CE vērtējumus. Lai pretendētu uz iestāšanos 10.klasē, mācību sasniegumi, beidzot 9. klasi, visos mācību priekšmetos nedrīkst būt zemāki par 4 ballēm.

Lai pretendētu uz mācībām 10. klasē, līdz 08.07. jāiesniedz iesnieguma forma kuru var lejupielādēt šeit. Operatīvai datu apstrādei, iesniegumus aicinām sūtīt uz skolas e-pastu rndv@riga.lv (ar vai bez e-paraksta). Klātienē dokumentus var iesniegt lietvedībā no plkst. 10.00-14.00.

Uzaicinājumi pretendentiem 1. kārtā tik izsūtīti 10.07. uz iesniedzēju (vecāku) e-pastiem. 1. kārtas pretendentiem atbilde par mācību uzsākšanu RNDV ir jāsniedz līdz 15.07.

Mācību uzsākšanai 1. kārtas pretendentiem dokumentu iesniegšana lietvedībā no 10.07. – 15.07. Iesniedzamie dokumenti:

Uzaicinājumi 2. kārtā tiks izsūtīti 16.07. Otrās kārtas pretendentiem atbilde un dokumenti mācību uzsākšanai skolā ir jāiesniedz līdz 20.07.

Ja būs brīvas vietas pēc 2. kārtas, uzaicinājumi tiks izsūtīti pēc 20.07.


Bērnus skolai var pieteikt elektroniski, sūtot iesniegumu uz skolas e-pasta adresi rndv@riga.lv vai E-adresi!

Tālrunis uzziņām 67012958

Iesniedzamie dokumenti:

iesniegums uz 1. -9. klasi (Lejuplādēt šeit!)

iesniegums uz 10.-12. klasi (Lejuplādēt šeit!)

Kopā ar iesniegumu uzņemšanai skolā lūdzam parakstīt un iesniegt piekrišanu/atteikumu par bērna personas datu apstrādi saistībā ar viņa fotografēšanu un filmēšanu:

Par bērna personas datu apstrādi saistībā ar viņa fotografēšanu un filmēšanu