Uzņemšana

2021./2022. mācību gadam uzņemam audzēkņus:

1.- 9. klasē pamatskolā. Izglītības programma – pamatizglītība, kods 21011111.

10. un 11. klasē: Programmu piedāvājums.pdf pdf-icon-1 kods 31016011

12. klasē: vispārējā vidējā izglītība, kods 31011011.

Piedāvātās svešvalodas – angļu, krievu un vācu.

Izglītojamo uzņemšanas kārtība Rīgas Natālijas Draudziņas vidusskolā 10.-12.kl. pdf-icon-1

Infografika – Iestāšanās Rīgas vidusskolās

Tālruņi informācijai – 67276192 (kanceleja), 67276430 (direktora vietnieki mācību darbā).

E – pasts:  rndv@riga.lv

Bērnus skolai var pieteikt elektroniski, sūtot iesniegumu uz skolas e-pasta adresi rndv@riga.lv 

Tālrunis uzziņām 67276192 (9.00 – 12. 00 darba dienās).

Iesniedzamie dokumenti:

iesniegums (Lejuplādēt šeit!);

iesniegums uz 10.klasi (Lejuplādēt šeit!);

Skolēna kartīte (Lejuplādēt šeit!).