Uzņemšana

2020./2021. mācību gadā uzņemam audzēkņus:

1.- 9. klasē pamatskolā. Izglītības programma – pamatizglītība, kods 21011111.

10. klasē: Programmu piedāvājums.pdf pdf-icon-1 (Izglītības dokumentu pieņemšana no 15.06. Pieteikumus uz 10.klasi kopā ar izglītības dokumentu kopijām sūtīt uz skolas e-pasta adresi rndv@riga.lv vai atstāt pie skolas dežuranta.)

11. klasē: vispārējā vidējā izglītība, kods 31011011.

12. klasē: vispārējā vidējā izglītība, kods 31011011.

Piedāvātās svešvalodas – angļu, krievu un vācu.

Tālruņi informācijai – 67276192 (kanceleja), 67276430 (direktora vietnieki mācību darbā).

E – pasts:  rndv@riga.lv

Bērnus skolai var pieteikt elektroniski sūtot iesniegumu uz skolas e-pasta adresi rndv@riga. 

Tālrunis uzziņām 67276192 (9.00 – 12. 00 darba dienās).

Iesniedzamie dokumenti:

iesniegumu (Lejuplādēt šeit!);

iesniegums uz 10.klasi (Lejuplādēt šeit!);

Skolēna kartīti (Lejuplādēt šeit!).