Uzņemšana

2022./2023. mācību gadam uzņemam audzēkņus:

1.- 9. klasē pamatskolā. Izglītības programma – pamatizglītība, kods 21011111.

Vidusskolā (10.-12. klasēs): Programmu piedāvājums.pdf pdf-icon-1 kods 31016011

Piedāvātās svešvalodas – angļu, krievu un vācu.

Izglītojamo uzņemšanas kārtība Rīgas Natālijas Draudziņas vidusskolā 10.-12.kl. pdf-icon-1

Infografika – Iestāšanās Rīgas vidusskolās

Nosacījumi, lai 2022./2023.m.g. skolēns varētu uzsākt mācības 10. klasē mūsu skolā, ir nokārtots vienotais iestājpārbaudījums uz Rīgas vidusskolām un ģimnāzijām:
       1.daļa angļu valoda optimālajā līmenī;
       2.daļa matemātika optimālajā līmenī.

Skolēnu reģistrēšana uzņemšanai Natālijas Draudziņas vidusskolas 10.klasē notiks 13.-15.jūnijā, 9.00-13.00 skolas vestibilā.

Reģistrējoties iesniegt iesniegumu (Lejuplādēt šeit!) un sekmju izrakstu.

Tālruņi informācijai – 67276192 (kanceleja), 67276430 (direktora vietnieki mācību darbā).

Pretendenti, kuriem tiks piedāvāts uzsākt mācības 1. septembrī, tiks informēti par šo iespēju 17. vai 20. jūnijā, izmantojot viņu norādīto E-pastu, un saraksts tiks publicēts arī skolas vietnē www.ndv.lv, izmantojot 3. jūnijā eksāmenā saņemtos kodus.

Apstiprinājumu mācību uzsākšanai gaidīsim līdz 22. jūnijam. Pretendenti, kuri apstiprinās mācību uzsākšanu, tiks ieskaitīti skolā pēc medicīnas dokumentu iesniegšanas.

Ja pēc 22. jūnija būs brīvas vietas, tiks uzaicināti nākamie pretendenti rindas secībā pēc 3. jūnija eksāmenā iegūto punktu skaita.

Bērnus skolai var pieteikt elektroniski, sūtot iesniegumu uz skolas e-pasta adresi rndv@riga.lv vai E-adresi!

Tālrunis uzziņām 67276192

Iesniedzamie dokumenti:

iesniegums (Lejuplādēt šeit!)

iesniegums uz 10.klasi (Lejuplādēt šeit!)

Skolēna kartīte (Lejuplādēt šeit!)

Piekrišana bērna personas datu apstrādei saistībā ar viņa fotografēšanu un filmēšanu RNDV

Piekrišana bērna personas datu apstrādei saistībā ar viņa fotografēšanu un filmēšanu cita iestāde