Uzņemšana

2021./2022. mācību gadam uzņemam audzēkņus:

1.- 9. klasē pamatskolā. Izglītības programma – pamatizglītība, kods 21011111.

10. un 11. klasē: Programmu piedāvājums.pdf pdf-icon-1 kods 31016011

12. klasē: vispārējā vidējā izglītība, kods 31011011.

Piedāvātās svešvalodas – angļu, krievu un vācu.

Izglītojamo uzņemšanas kārtība Rīgas Natālijas Draudziņas vidusskolā 10.-12.kl. pdf-icon-1

Infografika – Iestāšanās Rīgas vidusskolās

  Apvienotais iestājeksāmens uz 10.klasi notiks 2022.gada 3.jūnijā plkst.10.00
  Reģistrēties apvienotajam iestājpārbaudījumam var elektroniski no š.g.20.maija plkst. 9.00 līdz 1.jūnijam plkst. 9.00
  Reģistrēšanās saite RD IKSD tīmekļa vietnēPieteikšanās vienotam iestājpārbaudījumam Rīgas vidusskolu un valsts ģimnāziju 10. klasē.
 Nosacījumi, lai 2022./2023.m.g. skolēns varētu uzsākt mācības mūsu skolā, ir iestājpārbaudījums:
       1.daļa angļu valoda optimālajā līmenī;
       2.daļa matemātika optimālajā līmenī.
Pretendēt uz iestājpārbaudījumiem 10.klasēs varēs, ja visos mācību priekšmetos gada vērtējumi nav zemāki par 4 ballēm un gada vērtējums latviešu valodā nav zemāks par 5 ballēm.

Tālruņi informācijai – 67276192 (kanceleja), 67276430 (direktora vietnieki mācību darbā).

Bērnus skolai var pieteikt elektroniski, sūtot iesniegumu uz skolas e-pasta adresi rndv@riga.lv vai E-adresi!

Tālrunis uzziņām 67276192 (9.00 – 12. 00 darba dienās).

Iesniedzamie dokumenti:

iesniegums (Lejuplādēt šeit!);

iesniegums uz 10.klasi (Lejuplādēt šeit!);

Skolēna kartīte (Lejuplādēt šeit!).