1. kl. pretendentu vecākiem

 

Cienījamie 1. klašu pretendentu vecāki!

21.04. notika pirmo klašu pretendentu vecāku tikšanās ar skolas direktoru, direktora vietnieci mācību un audzināšanas darbā un nākamo pirmo klašu audzinātājiem.

Šeit var lejupielādēt informāciju par tikšanās laikā runāto

Ja esat izlēmuši mācības uzsākt citā skolā, lūdzu informējiet mūs par to nekavējoties, jo tas maina citu pretendentu pozīciju rindā!

Rīgas pilsētas noteikumi par bērnu uzņemšanu 1. klasē.

Uz 1. klasi skolai nepieciešamie mācību līdzekļi