1. kl. pretendentu vecākiem

 

Cienījamie 1. klašu pretendentu vecāki!

21.04. plkst. 18.00 tikšanās ar 1.klases pretendentu vecākiem tiešsaistē MS Teams vidē. Saite tiks nosūtīta uz e-pastu, kuru norādījāt, iesniedzot pieteikumu.

Sarunas temati:

-informācija par skolu;

-informācija par darba režīmiem klātienē vai neklātienē;

-informācija par skolēnu  uzņemšanas kārtību.

Jautājumus, uz kuriem vēlaties saņemt atbildes, lūdzam iesūtīt uz e-pastu pretendentiem@ndv.lv līdz 16.04.

2021./2022.m.g. Natālijas Draudziņas vidusskola plāno atvērt 3 (trīs) pirmās klases.
Informējam, ka tikšanās ar vecākiem notiks tiešsaistē marta beigās vai aprīļa sākumā.
Sekojiet informācijai skolas mājas lapā sadaļā – 1.kl. pretendentu vecākiem.
Informāciju saņemsiet arī savos norādītajos e-pastos!