ESF projekts “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”

Projekta mērķis

   Nodrošināt Latvijas izglītības pakalpojumu daudzveidību, kas balstīti uz individuālās mācību pieejas attīstību un ieviešanu vispārējās izglītības iestādēs, tādējādi uzlabojot izglītojamo kompetences un mācību sasniegumus.

Galvenās darbības

1. Ilgtspējīgas pašvaldību vispārējās izglītības iestāžu atbalsta sistēmas izveide izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai (metodoloģisku ieteikumu izstrāde un pielietošanas mācības, IKT resursi, pedagogu profesionālās kompetences pilnveide, ārvalstu metodiku ieviešana);

2. Ilgtspējīgu individuālās pieejas attīstības pasākumu nodrošināšana mācību satura apguvei un ārpusstundu pasākumu veidā.

 

 

 

https://visc.gov.lv/visc/projekti/esf_8322.shtml

https://www.facebook.com/kompetences/


Sadarbībā ar ESF projektu “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” ,10.01.2020. Rīgas Natālijas Draudziņas vidusskolas 9.b klases skolēniem bija nodarbību cikls “Dizains”.


Sākumskolas skolēni piedalās apkārtējās pasaules pētīšanā un izzināšanā caur  dažādām praktiskajām nodarbībām.


Par godu Latvijas simtgadei tapa adītie, tamborētie un austie fragmenti Lielam Augšdaugavas musturdeķim.