Atbalsta personāls

Atbalsta personāla darba grafiks. 

Pieteikties uz vizīti var rakstot attiecīgajam speciālistam e-klases pastā!

Diena

Sociālais pedagogs
Ieva Dīķe
Speciālais
pedagogs
Mārīte Belicka
Logopēds
Elīna Lipiņa
Psihologs
Linda Hāzenfusa Daņilova
Pirmdiena

8.30-15.00

12.30-15.30

no 15.30 konsult. vecākiem (ar iepr. pieteikšanos e-klasē)

8.00-16.30

9:00-16:00

Otrdiena

8.30-14.00

8.20-13.20 8.00-15.30
9:00-16:00
Trešdiena

8.30-13.00

13.00-16.30 konsultācijas vecākiem (ar iepr. pieteikšanos e-klasē)

12.30-15.30

no 15.30 konsult. vecākiem (ar iepr. pieteikšanos e-klasē)

8.00-16.30
15.20-16.00 Konsultācijas vecākiem (ar iepr. pieteikšanos e-klasē)

13.00-16.00

no 16.00 konsult. vecākiem (ar iepr. pieteikšanos e-klasē)

Ceturtdiena

8.30-12.00

8.20-13.20

8.00-15.30

9:00-16:00

Piektdiena

8.30-11.00

8.20-13.20

8.50-14.50

9:30-13:30