Interešu izglītība

Rīgas Natālijas Draudziņas vidusskola piedāvā darboties šādos pulciņos:

Tautas dejas 1. klašu, 2. klašu, 3. klašu un 4. – 5. klašu deju kolektīvs (vadītāja Dace Druka)
Ritmika – 1.klasēm (vadītāja Dace Druka)
Sarīkojuma dejas 1. – 5. kl. (vadītājs Kaspars Bērzups)
Koris 1. klasēm (vadītāja Iveta Lagzdiņa)
Koris 2. – 4. klasēm (vadītāja Iveta Lagzdiņa)
Rīgas Natālijas Draudziņas vidusskolas koris 8. – 12. kl. (vadītāja Inga Lagzdiņa)
Vokālais ansamblis “Zvaniņš” 1. – 4. kl. (vadītāja Iveta Lagzdiņa)
Muzikālais teātris 1. klasēm, 2. – 5. kl. (vadītāja Elga Blūzmane)
Vizuālā un lietišķā māksla 5.- 9. kl. (vadītāja Anda Apine)
Uzņēmējdarbība 10. – 12. kl. (vadītāja Aiga Dubro)
Skolas muzejs 7. – 11. kl. (vadītāja Laura Balode)
Rokdarbu pulciņš 5. – 9. kl. (vadītāja Indra Staņeviče)
Sporta spēles 1.- 4. kl. (vadītājs Andrejs Sokirka)
Sporta spēles 5.- 9. kl. (vadītājs Andrejs Sokirka)
Vispusīgās fiziskās sagatavošanas grupa (vadītāja Ieva Butlere)
Peldēšanas pulciņš 3. – 9. kl. (vadītāja Lelde Gultniece)
Mākslas studija “Raibulis” (vadītāja Maija Purgaile)
Jauno ģeogrāfu un biologu klubs (vadītāja Ketija Nadežņikova)
Loģiskās spēles (vadītāja Ketija Nadežņikova)

Interešu izglītības nodarbību grafiks 2021./2022. m.g. 2.sem. pdf-icon-1