Interešu izglītība

Rīgas Natālijas Draudziņas vidusskola piedāvā darboties šādos pulciņos:

Tautas dejas 1. klašu, 2. klašu, 3. klašu un 4. – 6. klašu deju kolektīvs
Ritmika – 1.klasēm
Sarīkojuma dejas 1. – 4. klasēm
Koris 1. klasēm
Koris 2. – 4. klasēm
Rīgas Natālijas Draudziņas vidusskolas koris 8. – 12. klasēm
Vokālais ansamblis “Zvaniņš” 1. – 4. klasēm
Muzikālais teātris 1. klasēm, 2. – 5. kl.
Vizuālā un lietišķā māksla 5. – 9. kl.
Uzņēmējdarbība 10. – 12. kl.
Skolas muzejs 7. – 11. kl.
Rokdarbu pulciņš 5. – 9. kl.
Sporta spēles 1. – 4. kl.
Sporta spēles 5. – 9.kl.
Vispusīgās fiziskās sagatavošanas grupa 9. – 12. kl.
Peldēšana 5. – 9. kl. 
Mākslas studija “Raibulis” 1. – 5. kl.
Jauno ģeogrāfu un biologu klubs 7. – 12. kl.
Loģiskās spēles 7. – 12. kl.

Interešu izglītības nodarbību grafiks 2020./2021.m.g. pdf-icon-1