Skola

Rīgas Natālijas Draudziņas vidusskola dibināta 2011. gadā kā Natālijas Draudziņas ģimnāzijas un Rīgas 99. vidusskolas pēctece. No 2013. gada 1. augusta mums pievienojās arī Rīgas Centra sākumskolas kolektīvs. Skola īsteno dažādas vispārizglītojošā virziena izglītības programmas gan pamatskolā, gan vidusskolā (pirmā svešvaloda – angļu valoda), kas nodrošina izglītojamajiem iespēju pēc skolas beigšanas iestāties jebkurā Latvijas augstākajā mācību iestādē. Skolā augstu tiek vērtēta skolēna individualitāte, kā arī spēja iekļauties un radoši strādāt kolektīvā. Mēs uzskatām, ka skolēna sasniegumi ir atkarīgi no vides, kuru cenšamies veidot tādu, kas veicina centību, sadarbību un atklātību. Jebkura skolēna sekmes ir labākas, ja tiek nodrošināta viņa, vecāku, skolotāju un skolas administrācijas sadarbība. Mūsu skolotāji ir sava darba entuziasti, labi sagatavoti darbam, un viņu mērķis ir labas skolēnu zināšanas.

Skolas administrācija:

Skolas direktors
Pēteris Ševčenko
Direktora vietniece mācību darbā
Ināra Pāvila
Direktora vietniece mācību darbā
Solveiga Bērziņa
Direktora vietnieks IT jautājumos
Aigars Romanovskis
Ārpusklases darba organizatore
Solvita Luzere
Direktora vietnieks saimniecības jautājumos
Rets Plēsums
Skolas kancelejas darba laiks
9.00 – 16.00, pārtr. no 13.00 līdz 13.30

Mācību stundu sākuma un beigu laiki:

0.
8.00 – 8.40
1.
8.50 – 9.30
2.
9.40 – 10.20
3.
10.30 – 11.10
4.
11.30 – 12.10
5.
12.30 – 13.10
6.
13.30 – 14.10
7.
14.20 – 15.00
8.
15.10 – 15.50
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakti

Rīgas Natālijas Draudziņas vidusskola
Bruņinieku iela 24A,
Rīga, LV-1001
tālrunis: 67276192
e-pasts: rndv@riga.lv

Sazinies droši – izmanto E-adresi! 

 

E-adrese ir aizsargāts veids, kādā fiziskas personas un juridiskas personas, izmantojot valsts pārvaldes pakalpojumu portālā Latvija.lv izveidotu kontu jeb pastkastīti, var veikt oficiālu, elektronisku saraksti ar valsts un pašvaldību iestādēm. E-adrese ir drošs saziņas līdzeklis. Lai e-adresi izmantotu, fiziskajām personām un uzņēmumu pārstāvjiem ir nepieciešami kvalificēti identifikācijas līdzekļi – mobilā lietotne eParaksts mobile, eParaksts karte juridiskām personām vai personas apliecība (eID karte).


Atbalsta personāls ►►►

Dokumenti ►►►

Interešu izglītība ►►►

Programma “Latvijas skolas soma” ►►►

Skolas vēsture ►►►

Korupcijas risku novēršana ►►►

Piekļūstamības paziņojums ►►►