Programma “Skolas soma”

Iniciatīva “Latvijas skolas soma”

   “Latvijas skolas soma” ir lielākā valsts simtgades dāvana vairāk nekā 200 000 Latvijas bērniem un jauniešiem. Sākot ar 2018. gada septembri, tās ietvaros ikvienam mūsu valsts skolēnam tiek nodrošināta iespēja izzināt un klātienē pieredzēt Latvijas kultūras un dabas vērtības, iepazīt dažādos laikos Latvijā radītās inovācijas un uzņēmējdarbības veiksmes stāstus.

   Iniciatīva “Latvijas skolas soma” veidota kā kompleksa, starpdisciplināra programma, kas apvieno resursus, lai stiprinātu jaunās paaudzes nacionālo identitāti, pilsoniskuma, valstiskās piederības apziņu un nacionālo identitāti, attīstītu kultūras izpratnes un izpausmes kompetenci, paaugstinātu izglītības kvalitāti, kā arī mazinātu sociālo nevienlīdzību.

   Programmas mērķis ir nodrošināt Latvijas skolas vecuma bērniem un jauniešiem valsts garantētās izglītības iegūšanas ietvaros iespēju klātienē pieredzēt Latviju, izzināt un iepazīt Latvijas vērtības, kultūrtelpu un attiecības dinamiskā un jēgpilnā darbībā, tādējādi spēcinot piederības sajūtu un valstisko identitāti.

https://lv100.lv/programma/latvijas-skolas-soma/
#skolassomaRiga , #LV100


Leļļu izrāde “Zivs cepure”

   15.oktobrī Rīgas Natālijas Draudziņas vidusskolas 2. a, 3. a, 3. c un  4. b klašu skolēniem, programmas “Latvijas Skolas soma” ietvaros, bija iespēja noskatīties pamācošu, jauku leļļu izrādi “Zivs cepure”.

   Izrādi organizēja biedrība “Latvijas Leļļu Teātra Klubs”. Izrādes varoņi – Īpaši apdāvināta cepure, strīpaina Tīģerzivs, kas zina visu, daži rūķi – Rūcītis, Ķērpītis, Diļļuks, rūķu meitene Roze, kā arī Bite, Lācis, neliels bariņš ļoti bīstamu, ar lejkannām bruņotu Gurķu, pelēks Mākonis un kāda ļoti uzbāzīga, bet no sabiedrības izolēta Radība.

   Izrāde skolēniem māca pareizi savstarpēji saprasties. Par vērtībām, kas mums apkārt, kurām jāvelta savs laiks un darbs, nevis paļauties tikai uz citu labvēlību. Skolēnu emocijas izrādes laikā bija dažādas – cits sēdēja kluss un mierīgs, uzmanīgi klausoties izrādi,  cits līdzi juta katra varoņa spēlei, cits izrādi noskatījās ar nedaudz “garlaicīgu aci”. Katra klase, izrādes beigās ar skaļiem aplausiem teica “Paldies”.

#skolassomaRiga #LV100


Kultūrizglītojoša nodarbība ejamizrāde “Aleksandrs un Čaks” 9.a, 9.b un 9.c klase

   Oktobra sākumā programmas „Latvijas skolas soma” ietvaros Rīgas Natālijas Draudziņas vidusskolas 9. klašu skolēni piedzīvoja nebijušu un interesantu pasākumu – ejamizrādi “Aleksandrs un Čaks”.

   “Ejamizrādē skolēni izdzīvoja daļiņu no Čaka ikdienas gaitām. Interesanti bija lūkoties uz ēkām apstāšanās punktos, zinot, ka tur bijis Čaks konkrētā situācijā. Bija viegli iztēloties mazu Sašiņu skraidām pa Vērmanes dārzu, jo tajā brīdī apsēdāmies uz soliņiem pie estrādes un klausījāmies fragmentu par viņa piedzīvoto šeit, šajā vietā – tikai citā laikā, pirms teju 100 gadiem. Dažiem šķita interesanti un romantiski mērot ceļu no Aleksandra līdz pēdējās mīļotās mājām.”(latviešu valodas skolotāja Gunita)

   “Neordināros apstākļos dzimst neordināras idejas, tāpēc mūsu 9. klašu skolēniem oktobra sākumā, kad saule vēl sildīja vaigus un pilsētas bruģi, bija iespēja doties pastaigā pa Rīgu. Čaka Rīgu. Tādu, kādu Aleksandrs Čaks to redzēja pirms 120 gadiem. Mūsu ejamizrāde sākās Blaumaņa ielā 68, kur Čaks pavadījis savus pēdējos dzīves gadus, zīmīgi, ka šeit arī mūsu un Čaka izstaigātie ceļi arī beidzās. Bet izrādes laikā pagājām garām gan Čaka bērnu dienu mājām, gan mīļākajām pastaigu vietām, dzirdējām trompešu skaņas un mīlestībai veltītus dzejoļus, un stāstus par A. Čaka mīlestības ceļiem, kas aizkustināja. Ļoti interesanti tika pastāstīts par A. Čaka studiju gadiem, līkločiem, kas izieti, lai iestātos medicīnas fakultātē, bet beigās šo sapni līdz galam tā arī neizsapņotu. Varbūt tas viss tikai tāpēc, lai satiktu Leontīni, lai šī draudzība uzplauktu, un Čaks smeltos iedvesmu no mīlestības? Varbūt. Tomēr no tā dzirdējām tikai nedaudz, jo galvenais vadmotīvs, kas tika izspēlēts ejamizrādē, bija A. Čaka attiecības ar savu laikmetu un valstī pastāvošo varu.

   Jaunā tipa izrāde deva skolēniem iespēju ieraudzīt Rīgu pavisam citās krāsās, aizvērt acis un uz īsu brīdi iedomāties, ka esam nonākuši 20. gadsimta sākumā. Izrādes beigās noņēmām austiņas un atgriezāmies realitātē.” (latviešu valodas skolotāja Egita)

#skolassomaRiga #LV100


Koncertlekcija “Sprādziens mūzikā”

   8. oktobrī Rīgas Natālijas Draudziņas vidusskolas 2. b, 3. a, 3. c un 4. b klašu sko-lēniem, programmas “Latvijas Skolas soma” ietvaros, bija lieliska iespēja piedzīvot, piedalīties aizraujošā, izzinošā koncertlekcijā “Sprādziens mūzikā”.
   Koncertlekciju vadīja dziedātājs Mikus Abaroniņš kopā ar multiinstrumentā-listi Artu Abaroniņu. Koncertlekcijā skolēni tika iepazīstināti ar to, kā populārā mū-zika ir attīstījusies no 1920. līdz mūsdienām: džezs, blūzs, svinga laiks, rock’n’roll gadi, disko spožais laiks, astoņdesmitie, 90. gadu popkultūrā un mūsdienu mūzika.
   Skolēnu atsauksmes par redzēto un dzirdēto:
  “Man ļoti patika dziesma “Yellow Submarine”, “’Ballējam, neguļam”. Ko-pumā man viss koncerts patika, jo dzirdēju dziesmas, kuras nekad nebiju dzirdējusi” (Keita 3. c)
   “Man patika latviešu dziesmas un džeza mūzika. Man nepatika dejot. Es uz-zināju, ka senākos laikos cilvēkiem ļoti patika džezs. Koncerts bija ļoti jautrs. ” (Paula 3. c)
   “No latviešu dziesmām ļoti patika “Kur ir mana lidmašīna”, ļoti skaļi likās “Ballējam, neguļam”. Es uzzināju kā izskatā elektriskā ģitāra.” (Doreta 3. c)
   “Man ļoti patika latviešu mūzika. Es uzzināju, ka senākos laikos čellam stī-gas tika taisītas no cūku zarnām.” (Žaklīna 3. c)
   “Pasākums bija skaļš, bet kopumā man patika. Es uzzināju dažādus stīgu ins-trumentus” (Tīna 3. c)
   “Es uzzināju, ka daudzas dziesmas tiek izmantotas filmās, piemēram “Džeimss Bonds””. (Ralfs 3. c)
   “Man patika koncerts, jo tas tiešām bija sprādziens mūzikā. Es atpazinu visas dziesmas. Man patika kā koncertu vada Miks un Arta. Koncerta laikā varēju arī brīvi izkustēties. Žēl, ka nepaspēju ātrāk pacelt roku un atbildēt uz jautājumiem, lai iegū-tu konfekti. Man gribētos, lai kaut kas tāds vēlreiz atkārtotos skolā.” (Raimonds 4. b)
   “Man ļoti patika visas dziesmas, ko izpildīja Arta un Miks. Mūziķi izveda mūs cauri visam gadsimtam.”
  “Mūziķi mūs izveda cauri visa gadsimta mūzikai. Mana ģimene mājās klau-sās klasisko mūziku un klasiskā mūzika bija arī koncerta laikā. Man ļoti patika dziedātāja Mika balss. Vēlu mūziķiem veiksmi! ” (Anna 4. b)
   “Koncert bija kustīgs. Koncerta vadītāji uzdeva dažādus jautājumus, kur par pareizu atbildi varēja saņemt mazu balvu. Dziesmu bija daudz un koncerta vadītāji mūs izveda cauri gadsimtam. Mans vērtējums – 10/10!”
Foto no pasākuma un skolēnu vizuālās emocijas pēc koncertlekcijas skatīt attēlos.

#skolassomaRiga #LV100


Kultūrizglītojoša āra nodarbība orientēšanās spēle “Vecrīgas pētnieks” 4. a, 6. b un 8. a klase

   Septembra nogalē un oktobra sākumā Rīgas Natālijas Draudziņas vidusskolas 4. a, 6. b un 8. a klašu skolēni un klases audzinātājas, programmas “Latvijas Skolas soma” ietvaros, piedalījās “Prima Tour” organizētā ārpus klases nodarbībā – orientēšanās spēlē “Vecrīgas pētnieks”.
   Skolēniem āra nodarbība ļoti patika, jo tā bija iespēja savādāk ieraudzīt Vecrīgu un uzzināt daudz ko jaunu, kam ikdienā, ejot garām, nepievērtu uzmanību. Par pašu pasākumu – katra klase tika sadalīta vairākās komandās, divu stundu laikā katrai komandai jāatrod vairāki objekti Vecrīgā, katrā objektā veicams kāds uzde-vums.
   4. a klases skolēnu atsauksmes “Mums patika Doma laukums un meklēt dažādas vietas”, “Interesanti bija izdomāts, kā tieši jāfotografējas un jāfilmējas”, “Bija grūti izskaitīt Rīgas pils logus”, “ Tur bija ļoti smieklīgs akmens ar seju.”, “Māju dizains bija interesants”, “Mēs uzzinājām, ka Vecrīga ir liela un ka lielgabals tur ir no 17.gadsimta”, “Uzzinājām, ka Okupācijas muzejs apmeklētājiem ir 30 minūtes par brīvu”, “Bija laba, izglītojoša pastaiga. Laiks pagāja ļoti ātri”.

#skolassomaRiga #LV100


Nodarbība, orientēšanās spēle “Vecrīgas pētnieks” 4. c klasei

   27. septembrī Rīgas Natālijas Draudziņas vidusskolas 4. c klases skolēni un klases audzinātāja, programmas “Latvijas Skolas soma” ietvaros, piedalījās “Prima Tour” organizētā ārpus klases nodarbībā – orientēšanās spēlē “Vecrīgas pētnieks”.
Skolēniem ekskursija ļoti patika, jo *gājām ārā, svaigs gaiss,*nekad nebija bijuši Vecrīgā, *var spēlēties un strādāt grupās, skraidīt, *fotografējāmies pie katra objekta, bija interesanti meklēt objektus, *bija jaukas pastaigas *uzzināju daudz jauna. Tikai viena atbilde- nepatika, jo bija ilgi jāstaigā.
Skolēni uzzināja: *cik ģerboņu uz sienas, *par Doma baznīcu, *cik ložu Pulvertornī, *ka Vecrīgā ir daudz ēku, *Kara muzejā ir bezmaksas ieeja.
Klases audzinātāja iesaka šo nodarbību citiem bērniem: *jo tu mācies un trenējies, *jo bija in-teresanti staigāt pa Vecrīgu, *nodarbība bija jauka, *svaigs gaiss un daudz jauna par Vecrīgu, *jūs pie-dzīvosiet kaut ko jaunu, *jums būs jautri, *tev būs vairāk zināšanu. (skatīt attēlos). 

#skolassomaRiga #LV100


Latvijas Nacionālā teātra izrāde “Latvieši” 10. a klasei

   No 20. maija līdz 24. maijam Rīgas Natālijas Draudziņas vidusskolas 10. a klasei un latviešu valodas skolotājai bija iespēja noskatīties digitalizēto Latvijas Nacionālā teātra izrādi “Latvieši”.
   Katrs 10. a klases skolēns un latviešu valodas skolotāja savā e – klases pastā saņēma īpašo izrādes noskatīšanās pieejas saiti un kodu. Saistībā ar pandēmijas ierobežošanas pasākumiem, pasākuma rīkotāji deva iespēju skolēniem un skolotājiem piedzīvot izrādi attālināti – mājās, skatoties pasākumu savā viedierīcē, datorā.
   Pēc izrādes noskatīšanās, skolēni dalījās ar atsauksmēm vietnē padlet.com. Neliels ieskats no iesniegtajām atsauksmēm (skatīt attēlā).
   Latviešu valodas skolotāja 24. maijā, tiešsaistes literatūras stundā ar skolēniem pārrunāja izrādē redzēto, kur skolēniem bija jāatbild uz skolotājas sagatavotiem jautājumiem par izrādi un pašu darbu pēc, kura ir izrāde iestudēta.

#skolassomaRiga #LV100


Latvijas Nacionālā teātra izrāde “Sarkangalvīte un vilks” 1. – 4. klasei

   No 26. aprīļa līdz 20. maijam Rīgas Natālijas Draudziņas vidusskolas skolēniem un skolotājiem bija iespēja noskatīties digitalizēto Latvijas Nacionālā teātra izrādi “Sarkangalvīte un vilks”.
   Katrs skolēns, mazāko klašu skolotājs savā e – klases pastā saņēma īpašo izrādes noskatīšanās pieejas saiti un kodu. Saistībā ar pandēmijas ierobežošanas pasākumiem, pasākuma rīkotāji deva iespēju skolēniem un skolotājiem piedzīvot izrādi attālināti – mājās, skatoties pasākumu savā viedierīcē, datorā.
   Skolēni, skolotāji un vecāki dalījās ar atsauksmēm pēc izrādes noskatīšanās gan rakstiskā veidā, gan vizuālā veidā. Neliels ieskats no iesniegtajām atsauksmēm (skatīt attēlos).

#skolassomaRiga #LV100


Tikšanās ar rakstnieku Māri Bērziņu

   Rīgas Natālijas Draudziņas vidusskolas 9. klašu un 11. klašu skolēniem 10. martā, tiešsaitē notika tikšanās ar rakstnieku, romāna “Svina garša” autoru Māri Bērziņu. Tikšanās reizē latviešu valodas skolotāja Ralda Putniņa intervēja rakstnieku. Katram skolēnam bija lieliska iespēja uzzināt, kas autoru iedvesmojis romāna “Svina garša” rakstīšanu, dažādus faktus par romāna tapšanu. Autors interesanti stāstīja, kā katrs romāna varonis ir neliela daļiņa no viņa. Bija patīkami klausīties, kā pats autors lasa fragmentu no sava romāna “Svina garša”. Noslēgumā skolēni varēja uzdot jautājumus. Kaut arī bija kautrīgi uz jautājumu uzdošanu, noteikti katrs skolēns tagad vairāk atcerēsies un pievērsīs uzmanību izlasītajam romānam, kā arī redzētajai Nacionālā teātra izrādei “Svina garša.”
   Paldies programmai “Latvijas skolas soma” par iespēju 9. klašu un 11. klašu skolēniem, pirms tikšanās ar rakstnieku, noskatīties Nacionālā teātra izrādi “Svina garša”.

#skolassomaRiga #LV100

(foto no Mārā Bērziņa personīgā arhīva, foto no tikšanās reizes tiešsaistē)


Digitalizēta koncertlekcija “Mūsu Maestro. Raimonds Pauls” 1. – 12. klasei.

   No 18. janvāra līdz 1. februārim Rīgas Natālijas Draudziņas vidusskolas skolēniem un skolotājiem bija iespēja noskatīties digitalizēto koncertlekciju “Mūsu Maestro. Raimonds Pauls”.
   Par godu Maestro Raimonda Paula 85. dzimšanas dienai, talantīgie mūziķi- dziedātāja Rūta Dūduma Ķirse un komponists Jānis Ķirsis, sadarbībā ar Kultūrizglītbas programmu “Latvijas skolas soma”, ir radījuši digitālu koncertlekciju “Mūsu Maestro. Raimonds Pauls”, kas lieliski iederas mā-cību programmā, izglītojot jauniešus aizraujošā audio – vizuālā stāstā par lielāko Latvijas mūzikas leģendu – Raimondu Paulu!
   Katrs skolēns, skolotājs savā e – klases pastā saņēma īpašo koncertlekcijas noskatīšanās pieejas saiti. Saistībā ar pandēmijas ierobežošanas pasākumiem, pasākuma rīkotāji deva iespēju skolēniem un skolotājiem piedzīvot koncertlekciju attālināti – mājās, skatoties pasākumu savā viedierīcē, datorā.
   Skolēni, skolotāji dalījās ar atsauksmēm pēc koncertlekcijas noskatīšanās gan rakstiskā veidā, gan vizuālā veidā. Neliels ieskats no iesniegtajām atsauksmēm (skatīt attēlos).

#skolassomaRiga #LV100


Digitalizētā Latvijas Nacionālā teātra izrāde “Tikšanās vieta – Rīgas pilsētas II teātris” 7. – 12. klasēm.

   Novembra mēneša otrā pusē projekta „Latvijas skolas soma” ietvaros 7. – 12. klašu skolēniem bija iespēja attālināti no savām mājām noskatīties digitalizēto Latvijas Nacionālā teātra izrādi “Tikšanās vieta – Rīgas pilsētas II teātris”.
   Katrs skolēns savā e – klases pastā saņēma īpašo izrādes noskatīšanās pieejas kodu. Izrādes ieraksts veikts, lai iemūžinātu un digitalizētu vienu no oriģinālākajām pēdējo gadu izrādēm. Šogad saistībā ar pandēmijas ierobežošanas pasākumiem tas dod iespēju skolēniem izrādi piedzīvot attālināti – mājās, vērojot valsts proklamēšanas notikumus savā viedierīcē, datorā vai pieslēdzot pie televizora.
Skolēnu pārdomas un atsauksmes pēc izrāde noskatīšanās:
7. klases skolnieks – “Man ļoti patīk ideja par šāda veida izrādēm.”
7. klases skolniece – “Šo izrādi es skatījos viena pati. Man šī izrāde ļoti patika un es izmantoju iespēju, kad varēju nomainīt fona skaņas. Īsti neko jaunu neuzzināju, jo pati esmu ļoti interesējusies par valsts dibināšanu, taču bija ļoti interesanti to uzzināt no jauna. Protams, ja skatītos šo izrādi klātienē, tad būtu bijis savādāk, taču dēļ vīrusa tas nav iespējams, bet man patika kā tas ir uztaisīts digitalizēti.”

8. klases skolnieks – “Izrāde ir diez gan emocionāla. Teātri apmeklējot, būtu interesantāk, bet tagadējos apstākļos, man patika kā ir izdomāts spēlēt izrādi.”
8. klases skolnieks – “Izrāde bija ļoti interesanta, jutos tā, it kā pats tur būtu bijis. Ik pa laikam mainīju izrādes fonā skaņu, lai ieklausītos dažādos komentāros. Uzzināju, ka ne visi bija ļoti pārliecināti par Latvijas valsts dibināšanu, daudzi šaubījās. Bija ļoti intere-santi, varēja vienkārši gulēt gultā un skatīties izrādi, pie tam uzzināju daudz ko jaunu. ”
11. klases skolnieks – “Pēc 102 gadiem šī izrāde stāsta par Latvijas valsts nodibināšanas pasākumu Rīgas pilsētas II teātrī, kas mūsdienās ir zināms kā Latvijas Nacionālais teātris. Lai gan cilvēku rīcībā nav laika mašīnas, turklāt valstī esošais stāvoklis pagaidām nesniedz iespēju apciemot pašu teātri klātienē, tomēr šī izrāde paver iespējas iejusties kā laika mašīnas pasažieriem un nokļūt izrādes attēlotajos notikumos tā, it kā šodien patiešām būtu 1918. gada 18. novembris. Šajā izrādē toreizējo Latvijas valstsvīru ādā iejūtas mūsdienu vieni no izcilākajiem Latvijas aktieriem. Šo pacilāto noskaņu nomāc “fona balsis”, kas tuvina dzīves realitātei, salīdzina pagātni, tagadni un nākotni no pagātnes skatu punkta. Tās objektīvi un pamatoti novērtēja valstsvīru devumu tālākajā Latvijas brīvvalsts attīstībā, īpaši pretrunīgi vērtēto Kārli Ulmani, par kuru sabiedrībā vēl joprojām dalās domas. Aktieru interpretācijā man bija izdevība uzzināt Latvijas valsts dibinātāju attieksmi pret būtiskiem valsts jautājumiem, šo valstsvīru degsmi, aizrautību un galvenais – nenogurdināmību. 

   Šis ir īpašs laikmets, kas dod iespēju teju visu veikt attālināti, arī noskatīties izrādi. Es biju apmierināts un ieinteresēts noskatīties šo stāstu par Latvijas valsts nodibināšanu šajā tumšajā, drūmajā laikā, kad valsti nemitīgi satricina pārdzīvojumi un neziņa par nākotni. Cerams, ka šī izrāde arī citiem dos iedvesmu izturēt šos grūtos laikus un kļūt par paraugu nākamajām paaudzēm.”
12. klases skolniece – “Kopā ar mammu noskatījos izrādi un varu teikt, ka tā man ļoti patika (beigās pat apraudājos kopā ar mammu). Bija interesanti skatīties uz valsts proklamēšanu no cita skatu punkta, izdzīvot mirkli, it kā es būtu tur. Ja būtu iespēja, skatītos atkal un atkal, katru reizi citā kanālā. Bija grūti saprast, kad mainīt kanālus, tādēļ pusi izrādes skatījāmies ar fona skaņu “18. novembris” un atlikušo daļu, mainot fonus. Vislabāk patika “Aksela” kanāls, jo viņš ir no mūsu laika un mēdza brīžiem ar saviem komentāriem sasmīdināt. Patika tas, ka daļa izrādes bija par “Akselu” pašu, viņa dzīvi un izvēlēm. Kad uz skatuves uznāca cits vīrietis un sāka runāt par mūsu lomu Latvijas nākotnē, acīs sariesās asaras, jo apzinājos, cik mēs esam piedzīvojuši, lai iegūtu brīvību, kļūtu par neatkarīgu valsti un izcietuši sāpju, lai stāvētu šeit un raudzītos uz brīvu Latviju, un cik es varu darīt savas valsts labā. Diemžēl neko jaunu neuzzināju, tomēr bija patīkami vērot Latvijas valsts proklamēšanu, it kā es būtu tur, un apjaust, ka es esmu nozīmīga un, ka no manis ir atkarīga valsts nākotne, mūsu un mūsu bērnu nākotne.”
   Lielākā daļa skolēnu savās pārdomās pēc izrādes īsi komentēja, ka projekts “Latvijas Skolas soma” ir lieliska iespēja piedzīvot kultūras dzīvi ne tikai klātienē, bet arī attālināti.

#skolassomaRiga #LV100


Izrāde “Jūras detektīvs” 1. – 4. klasēm

   5. oktobrī projekta „Latvijas skolas soma” ietvaros 1. – 4. klašu skolēniem bija lieliska iespēja Rīgas Natālijas Draudziņas vidusskolas aktu zālē redzēt un piedalīties izrādē “Jūras detektīvs
   Muzikāla izrāde bērniem “Jūras detektīvs” ir par atbildīgu uzvedību vides saglabāšanā. Izrādi veidoja radošā komanda “3 Māsas”.
   Mazo skolēnu pozitīvās emocijas izrādes laikā un pēc tās, kā arī atraktīvā līdzdalība izrādes laikā, deva atgriezenisko saiti māksliniekiem, ka ir izdevies izglītojoši parādīt, kā rūpēties par Latvijas dabu un nostiprināt jaunus ieradumus – škirot atkritumus.

#skolassomaRiga #LV100


Mācību nodarbība 12. klasēm Līgatnes pusē

   24. septembrī rītā Rīgas Natālijas Draudziņas vidusskolas 12. klašu skolēni un klašu audzinātājas pulcējās skolas foajē, lai kopīgi sagaidītu autobusu, kas viņus vedīs uz Līgatnes novadu.
   Pateicoties projektam “Latvijas Skolas soma”, 12. klašu skolēniem bija iespēja piedalīties izzinošā mācību nodarbībā ārpus skolas Līgatnes pusē, apmeklējot Līgatnes padomju bunkurus un dabas takas.
   Apskatīt dabas takas Līgatnē ar skaisto dabu un lielo dzīvnieku daudzveidību bija aizraujoši, kā arī apgūt labāk Latvijas vēsturi, lai saprastu, kāpēc tika veidoti Līgatnes bunkuri.
   12. klašu skolēni saka PALDIES projektam “Latvijas skolas soma” par doto iespēju doties mācību nodarbībā ārpus Rīgas.

#skolassomaRiga #LV100


Muzejpedagoģiska nodarbība un pašmāju kino skatīšanās kopā ar klasi.
5. klasēm

   3. martā projekta „Latvijas skolas soma” ietvaros 5. klašu skolēni apmeklēja izzinošu muzejpedagoģisku nodarbību “Splendid Palace” ēkā un kopīgi skatījās pašmāju filmu “Bille”.
   Skolas trīs piektās klases pirms filmas skatīšanās devās izzinoša ekskursijā pa “Splendid Palace” ēku. Ekskursija sākās ārā , pie pašas ēkas, kur gidi iepazīstināja ar “Splendid Palace” ēkas vēsturi. Pēc tam ekskursija turpinājās pašā ēkā, kur skolēniem bija iespēja izstaigāt visu “Splendid Palace” ēklu un ieraudzīt, ka Rīgas centrā ir tik krāšņa ēka kā pils, kur tiek rādīts kino jau kopš 1923. gada.
   Pēc izzinošās un interesantās ekskursijas notika kopīga filmas skatīšanās “Splendid Palace” mazajā zālē. Daļa skolēnu filmu jau bija redzējuši, bet daļa nē. Skolēniem kopā pavadītais laiks “Splendid Palace” patika, jo garlaicīgi nebija, bet drīzāk ļoti interesanti, par ko pastāstīt citiem skolas biedriem.

#skolassomaRiga #LV100


Mācību nodarbība “Ziedoņa klase”
10. b klase

   24. februārī projekta „Latvijas skolas soma” ietvaros 10. b klase devās uz Sporta ielu 2, kur atrodas Imanta Ziedoņa fonda “Viegli” telpas. 2019. gada marta beigās Rīgā atklāta izlaušanās istaba, kas balstīta Imanta Ziedoņa grāmatā Blēņas un pasakas. Ikvienam ir iespēja iepazīt Imanta Ziedoņa personību un daiļradi neierastā, aktuālā veidā – nodarbības sākumā skolēni piedalās viktorīnā, kurā tiek iepazīstināti ar Imanta Ziedoņa personību un daiļradi, bet nodarbības otrajā daļā – šķetina apslēptas mīklas īpaši veidotā izlaušanās istabā, kas balstīta uz sadarbību, lasītprasmi un pieredzē balstītu mācību procesu.
   Izlaušanās istaba apvieno patīkamo ar lietderīgo – spēles elementus, sacensības garu un iespēju iepazīties ar Imanta Ziedoņa pasakām. Spēles mērķis ir atrast visas nepieciešamās atslēgas, lai izkļūtu no istabas un kopīgi veidotu vienu no Imanta Ziedoņa darba citātiem. Lai to panāktu, skolēni pilda dažādus uzdevumus, ar kuru palīdzību tiek pelnītas atslēgas vai ciparu kombinācijas. Ar to palīdzību tiek atvērta nākamā kastīte, līdz skolēni ir atraduši īsto atslēgu, lai varētu atslēgt istabas durvis un nonākt istabā, kurā atrodas tāfele uz kuras nepieciešams visām komandām izveidot I. Ziedoņa darba citātu.
   Arī skolēniem ļoti patika pasākums, piemēram, kāds skolnieks raksta: “Man patika viss – sākot no cepumiem līdz pat izlaušanās spēlei!”. Viktorīna skolēnos raisīja interesi par rakstnieka darbiem un biogrāfiju, skolēni raksta: “Šis pasākums iedvesmoja palasīt I. Ziedoņa pasakas, grāmatas.”, ”Šokējoši, ka rakstnieks dzīvojis tik daudzos Latvijai svarīgos vēstures posmos.”, ”Ziedonis bija spilgta personība, radās interese par viņa idejām Latvijas kultūras veidošanā.”.
   Un kāds bija citāts jeb atslēga, kura atslēdza pēdējās durvis?
   – “Dzīves jēga ir prieks!”

#skolassomaRiga #LV100


Mācību nodarbība “Stunda Domā” 7. b klase

   22. janvārī projekta „Latvijas skolas soma” ietvaros 7. b klases skolēni apmeklēja izzinošu mācību nodarbību “Stunda Domā” ar mērķi iepazīt nozīmīgu Latvijas arhitektūras objektu – Rīgas Doms.
   7. b klases atsauksmes pēc mācību nodarbības: “ 22. janvārī mēs ar klasi devāmies uz Vecrīgu, lai izzinātu Doma baznīcas vēsturi un tās lomu barikāžu laikā.
   Mūs sagaidīja jauna, laipna gide, kura bija ietērpusies viduslaiku mūka tērpā. Jaukā gide īsā laika posmā, ar daudz interesentiem faktiem, mums izstāstīja baznīcas vēsturi. Mums bija lieliska iespēja “izmērīt” Doma ērģeļu garāko stabuli un nokāpt līdz Doma laukuma sākotnējam līmenim (senāk bija jākāpj pa trepēm augšup, tagad – jānokāpj pazeminājumā).
   Nodarbības otrā daļā tikām vesti uz baznīcas skolas telpām, kur sadalījāmies komandās un atbildējām uz viktorīnā uzdotajiem jautājumiem. Izrādās, ka bijām gana uzmanīgi, jo zinājām visas atbildes! Pēc tam katrai komandai tika izdalīti uzdevumi, uz kuriem atbildes bija jāmeklē skolas pagalmā. Kā pierādījums, veiksmīgai uzdevuma atrisināšanai, bija jāveido tā saucamie komandas “pašiņi”, paturot fonā atbildes objektu. Izskrējāmies ne pa jokam, meklējot prasīto. Tas bija ļoti interesanti!
   Žēl, ka diena nebija saulaina, jo tikai saulainā dienā uz sienas atspoguļojas barikādēm veltītā vitrāža, atainojot ugunskura aprises.
Noslēgumā visi saņēmām piemiņas diplomus par piedalīšanos šajā ekskursijā. Šis diploms katram mājās atgādinās par interesanti pavadīto laiku. Nodarbība bija interesanta un iesakām arī citiem to apmeklēt!”

#skolassomaRiga #LV100


Koncertprogramma “Ir vērts…” 8. – 12. klasēm

   Aizsākot Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienas svētku laiku, Rīgas Natālijas Draudziņas vidusskolas 8. – 12. klašu skolēniem 12. novembrī notika koncerts “Ir vērts…”.
   Koncertprogrammā varēja dzirdēt Aspazijas, Raiņa, Ā. Elksnes, Z. Mauriņas, J. Jaunsudrabiņa, L. Breikša dzeju, R. Paula, I. Kalniņa, M. Lasmaņa un citu komponistu dziesmas. Dzeju runāja aktrise Anita Grūbe un dziesmas dziedāja vokāliste Inguna Kalniņa. Pie klavierēm muzicēja komponists Māris Lasmanis.

#skolassomaRiga #LV100


Vīru kopas “Vilki” koncertlekcija “Karavīru dziesmas no senajiem laikiem līdz mūsdienām” 10. – 12. klasēm

   Aizsākot patriotisko mēnesi, pateicoties iniciatīvai “Latvijas skolas soma”, 8. novembrī Rīgas Natālijas Draudziņas vidusskolas 10. – 12. klašu skolēniem bija iespēja tikties ar vīru kopu “Vilki”. Vīru kopas dalībnieki ar stāstiem un dziesmām vadīja koncertlekciju “Karavīru dziesmas no senajiem laikiem līdz mūsdienām”.
   Vidusskolēniem bija iespēja iepazīt karavīru dzīvesziņu jau no 10. – 13. gs., jo paši kopas dalībnieki bija tērpušies seno latviešu karavīru tērpos.
   Vīri stāstīja arī par 20. gs. latviešu brīvības cīnītājiem. Skolēni koncertlekciju novērtēja ļoti labi. Kā pierādījums bija skaļie aplausi koncertlekcijas beigās un dziedāšana līdzi.
   Paldies, vīru kopas dalībniekam Andrim Balceram, par dāvāto fotogrāfiju ar Rīgas Natālijas Draudziņas vidusskolas ēkas foto, kas tika uzņemts 20. gs. 30. gados, kas jauks papildinājums skolas muzeja ekspozīcijai.

#skolassomaRiga #LV100


Koncertizrāde “Mazās muzikālās pasakas” 1. – 4. klasēm

   28. oktobrī Rīgas Natālijas Draudziņas vidusskolā 1. – 4. klašu skolēni tika aicināti uz koncertizrādi “Mazās muzikālās pasakas”. Mazie skatītāji koncertizrādē dzirdēja trīs pasakas: latviešu tautas pasaku pat “Garo pupu”, pasaku par “Mazo Jenotu” un pasaku par “Lauvu Bonifāciju”. Pasakas stāstīja aktrise Karīna Tatarinova un Latvijas komponistu Georga Pelēča, Riharda Zaļupes, Oleksija Demčenko un brāļu Petrausku komponēto mūziku četrām pasākām atskaņoja Liepājas orķestra mūziķi Marta Kauliņa un Jānis Ivuškāns.
   Izrādes gaitā mākslinieki mazajiem skatītājiem stāstija par mūzikas instrumentiem: marimbu, vibrafonu, mazām un lielām trompetēm. Pasaku tēlus aktrise Karīna Tatarinova uzbūra ar tarkšķa, felksetona, raganellas un pat ar ūdens spaiņa palīdzību.
   Jaunāko klašu skolēniem izrāde patika. Savas emocijas skolēni izrādīja ar skaļiem aplausiem pēc katras pasakas un vizuālajām pārdomām pēc izrādes, ko varēja apskatīt skolas foajē uz informācijas stenda.

#skolassomaRiga #LV100


Dejas izrāde 5. – 7. klasēm “3D par telefoniem”

  2019./20.m.g. oktobra mēnesī projekta „Latvijas skolas soma” ietvaros trīs otrdienās pēc kārtas Rīgas Natālijas Draudziņas vidusskolā viesojās laikmetīgās dejas mākslinieku apvienības “ĀRĀ” projekta dejotāji ar dejas izrādi “3D par telefoniem” 5. – 7. klašu skolēniem.
Izrādes mērķis bija caur mūsdienīgiem deju soļiem izspēlēt situācijas dzīvē, lai pievērstu uzmanību jauniešiem kā mobilais telefons ietekmē un veido mūsdienu jaunieti. Izrādes beigās notika diskusija starp skolēniem un dejas izrādes māksliniekiem, kopīgi noskaidrojot, ko telefons ar mums dara.
Skolēnu viedokļi diskusiju laikā par telefoniem mūsdienās: 5. klases – “Telefons izraisa slinkumu. Loģiskā domāšana izzūd. Roboti pret cilvēkiem. Aizmirsīsim savu valodu un to, kā runāt. Rokraksts pasliktinās. Internetā ir arī labas lietas. Var kļūt slavens. Ja apmaldies, telefonā ir karte. Tiklīdz izzudīs realitāte, arī telefons izzudīs .Veidojas sociālas problēmas.”. 6. klases – “ Interneta cilvēki paliek lepnāki un varētu sākties karš. Ļoti labi, ka var taisīt bildes, jo paliek atmiņā. Telefonā var atrast visu. Abas realitātes konkurē par izaugsmes iespējām un naudu.”. 7. klases – “Negribas sarunāties. Kad raksti, tad ir klusums. Emocijas vieglāk izprast sarunājoties nevis rakstot. Būtu kaitinoši, ja katrs par mazāko nieku zvanītu. Telefons izraisa vientulības sajūtu.”

#skolassomaRiga #LV100


Izrāde “Kas par traku, tas par traku” 1. – 4. klasēm

  2019./20.m.g. oktobra sākumā projekta „Latvijas skolas soma” ietvaros 1. – 4. klašu skolēniem bija lieliska iespēja Rīgas Natālijas Draudziņas vidusskolas aktu zālē redzēt un piedalīties Ditas Balčus teātra “Trīs māsas” izrādē “Kas par traku, tas par traku”.
“Kas par traku, tas par traku” bija muzikāla izrāde bērniem, kur mazākajiem skolēniem aktieri radīja ceļojumu izcilā latviešu dzejnieka Ojāra Vācieša dzejas tēlu pasaulē. Ikviens skolēns un skolotājs tika aicināts līdzdarboties izrādē.
Izrādi spēlēja aktieri Egija Silāre, Māris Bezmers, mūziķe/komponiste Elizabete Balčus, čelliste Kristiāna Abiļeva un vijolnieks Gidons Grīnbergs.
Mazo skatītāju emocijas izrādes laikā bija lielas. Pēc izrādes mazie skatītāji savas emocijas vizualizēja, kur spilgtākās emocijas varēja apskatīt Rīgas Natālijas Draudziņas vidusskolas foajē uz informācijas stenda.

#skolassomaRiga #LV100


Izrāde “Lidojošais šķīvītis” 4. un 5. klasēm

   29. aprīlī projekta „Latvijas skolas soma” ietvaros 4. un 5. klašu skolēniem bija lieliska iespēja Rīgas Natālijas Draudziņas vidusskolas aktu zālē redzēt un piedzīvot “Dirty deal Teatro” izrādi “Lidojošais šķīvītis”.

   Izrādes divi galvenie varoņi izrādes sākumā skolēnus aicināja skolas aktu zālē. Skolēni pārsteigti bija par to, ka viss notika tumsā, kur divi aktieri ar dažādām gaismas un attēla projekcijām lika mazajiem skolēniem nedaudz paceļot ārpus realitātes.

   Izrādes laikā skolēni uzzināja interesantus faktus par Visumu, pārliecinājās, cik gaismas ātrums ir liels, iejutās zinātnieku lomā, veicot matemātiskas darbības, lai minētu zinātnes faktus par Visumu.

   Pēc izrādes skolēni dalījās ar iespaidiem par izrādē redzēto un piedzīvoto. Foto: skolēnu vizuālās emocijas no izrādes, foto no izrādes.

#skolassomaRiga #LV100


Lekcija “Andreja Upīša noveles 20. – 70. gadu īsprozas kontekstā” 12. klasei Andreja Upīša muzejā

   16. aprīlī Rīgas Natālijas Draudziņas vidusskolas 12. klase skolēni kopā ar latviešu valodas skolotāju apmeklēja Andreja Upīša memoriālo muzeju, pateicoties “Latvijas skolas soma” projektam.

   Par muzejā redzēto un dzirdēto dalījās 12. a klases skolniece Laine Loze: “Otrdien, 16. aprīlī, ar savu klasi no Rīgas Natālijas Draudziņas vidusskolas devos uz latviešu rakstnieka Andreja Upīša muzeju. Literatūras stundās par šo rakstnieku daudz nebijām runājuši, tādēļ bija daudzas jaunas lietas, ko uzzinājām šīs lekcijas laikā. Muzeja apmeklējuma laikā ar klasesbiedriem klausījāmies lekciju par rakstnieka novelēm, kā arī bija iespēja apskatīt dzīvokli, kurā dzīvoja A. Upītis.

   Lekcija bija ļoti interesanta, jo lektora stāstītais bija aizraujošs un ieinteresēja rakstnieka biogrāfijā, kā arī viņa rakstītajās novelēs. A. Upītis savos darbos ir ironisks. Lekcijas laikā uzzinājām, ka viņš aizrāvies ar Marksismu. Daudziem klasesbiedriem lekcijā īpaši patika autora stila analīze un, kā tā tika viegli un saprotami parādīta.

   Dzīvokļa apskates laikā lektors pastāstīja interesantus faktus par mūsdienās ne tik atpazīstamo, bet raženo rakstnieku. Uzzinājām, ka A. Upītis vienmēr pierakstījis, kad pabeidza lasīt grāmatu. Viņš vienmēr esot centies nepalaist garām latviski izdotu grāmatu, savu kritisko domāšanu arī neslēpa.

   Šī dzīvokļa apskate un stāsti mainīja domas par A. Upīti kā rakstnieku. Daudzi jaunieši A. Upīti asociē ar viņa grāmatu “Zaļā zeme”, par ko vecāki vai vecvecāki stāstījuši dažādus nostāstu no saviem skolas gadiem, bet tagad mēs uzzinājām, ka viņam ir ļoti interesantas noveles. Noteikti šis muzeja apmeklējums iedvesmoja mani paņemt rokās kādu no A. Upīša darbiem” (foto – Laine Loze)

#skolassomaRiga #LV100


Vīru kopas “Vilki” koncertlekcija “Latviešu karavīru dziesmas no vissenākajiem laikiem līdz mūsdienām” 6. – 8. klasēm

   5. aprīļa pēcpusdienā Rīgas Natālijas Draudziņas vidusskolas skolas aktu zāli pieskandināja vīru kopa “Vilki”, kuri skolēniem, pateicoties “Latvijas skolas soma” projektam, piedāvāja koncertlekciju “Latviešu karavīru dziesmas no vissenākajiem laikiem līdz mūsdienām”.

   Koncertlekcijas programmā skolēni tika iepazīstināti ar senajiem latviešu mūzikas instrumentiem. Paralēli vīru kopas dziedājumam, fonā tik rādīti foto no karavīru dzīves pirmajā un otrajā Pasaules kara laikā.

   Skolēniem pazīstamāks dziesmas bija, kas radītas 20. gs.. Par to liecināja, skolēnu dziedāšana līdzi, vai arī melodijas dungošana pie sevis.

   Šī koncertlekcija bija lieliska iespēja skolēniem dzirdēt un redzēt Latvijas vēsturi caur dziesmām.

#skolassomaRiga #LV100


Mācību nodarbība 10. klasēm Latvijas strēlnieku Ziemassvētku kauju muzejā “Mangaļos”

   20. marta rītā Rīgas Natālijas Draudziņas vidusskolas 10. klašu skolēni, klašu audzinātājas un vēstures skolotāja, bruņojušies ar siltu apģērbu, labu garastāvokli, pulcējās skolas foajē, lai kopīgi sagaidītu autobusu, kas viņus vedīs 30 km no Rīgas uz “Mangaļiem”.

   Pateicoties projektam “Latvijas Skolas soma”, 10. klašu skolēniem bija iespēja apmeklēt Latvijas strēlnieku Ziemassvētku kaujas vietu “Mangaļos” (Olaines pusē).

   Muzeja apmeklējums bija kā mācību stunda ar dažādām aktivitātēm muzeja teritorijā. Skolēni spēlēja spēles, klausījās gida stāstījumus par kaujām, izpētīja bunkurus un iejutās strēlnieku lomā.

   Atgriežoties skolā, skolēni vēstures stundā veidoja plakātus, kuros bija redzami foto no mācību stundas, informācija par Ziemassvētku kaujām un aktivitātēm muzejā.

   Skolotāju atsauksmes pēc piedzīvotā un redzētā muzejā ir ļoti pozitīvas, jo šī bija lieliska iespēja saliedēties klašu kolektīviem.

#skolassomaRiga #LV100


KINO VISIEM UN VISUR LATVIJĀ

   Rīgas Natālijas Draudziņas vidusskolas skolēni 2018./2019. mācību gada 2. semestrī, pateicoties “Latvijas skolas soma” projektam, izmanto Latvijas Kinematogrāfistu savienības (LKS) projekta “KINO VISIEM UN VISUR LATVIJĀ” piedāvāto Latvijā veidoto animācijas filmu, mākslas filmu un dokumentālo filmu izrādīšanu mācību stundu laikā izglītojošiem nolūkiem.

   Skolas mazākajiem skolēniem populārākā animācijas filma ir “Bize un Neguļa” (režisors Edmunds Jansons). Animācijas filma ļoti jaukā veidā parāda bērna sajūtas, kad ģimenē ienāk jaunāks brālītis, un uzmanība no vecāku puses paliek dalīta.

   29. martā Rīgas Natālijas Draudziņas vidusskolas aktu zālē otro klašu skolēniem bija iespēja tikties ar animācijas filmas “Bizes un Neguļa” režisoru Edmundu Jansonu. Otrā klase kopā ar režisoru noskatījās animācijas filmu. Pēc animācijas filmas režisors mazajiem skatītājiem stāstīja un demonstrēja, kā tapa animācijas filma. Bērnu interese bija liela, jo pēc pasākuma mazajiem bija daudz jautājumu, ko uzdot režisoram par animācijas filmas tapšanas procesu. 

   Arī animāciju filmu izlasē piedāvātā filma “Es gribu redzēt rūķīšus” (režisors Nils Skapāns) ir kā otrarā skatītākā animācijas filma , kas jaunākajiem skolēniem lika saprast, cik cilvēki mēdz būt dažādi un, ka katrs mēs uz Pasauli skatāmies savādāk (tā secināja 5.  klases, noskatoties animācijas filmu).

   Pamatskolas klases un vidusskolas klases literatūras, vēstures, mūzikas un klašu stundu laikā skatījās “Paradīze 89”, “Ievainotais jātnieks”, “Apgāztā mēness zīmē”, “Dziesmuvara” un “Savējie sapratīs”. 

   Kinematogrāfistu savienības projekts “KINO VISIEM UN VISUR LATVIJĀ” ir lieliska iespēja skolēniem skolas dzīvi padarīt interesantāku, skatoties latviešu radītas filmas un animācijas filmas, neapmeklējot kinoteātrus, bet kinoteātri radīt klasēs. 

   Rīgas Natālijas Draudziņas vidusskolas skolēni 2018./2019. mācību gada 2. semestrī, pateicoties “Latvijas skolas soma” projektam, izmanto Latvijas Kinematogrāfistu savienības (LKS) projekta “KINO VISIEM UN VISUR LATVIJĀ” piedāvāto Latvijā veidoto animācijas filmu, mākslas filmu un dokumentālo filmu izrādīšanu mācību stundu laikā izglītojošiem nolūkiem.

   Skolas mazākajiem skolēniem populārākā animācijas filma ir “Bize un Neguļa” (režisors Edmunds Jansons). Animācijas filma ļoti jaukā veidā parāda bērna sajūtas, kad ģimenē ienāk jaunāks brālītis, un uzmanība no vecāku puses paliek dalīta.

   29. martā Rīgas Natālijas Draudziņas vidusskolas aktu zālē otro klašu skolēniem bija iespēja tikties ar animācijas filmas “Bizes un Neguļa” režisoru Edmundu Jansonu. Otrā klase kopā ar režisoru noskatījās animācijas filmu. Pēc animācijas filmas režisors mazajiem skatītājiem stāstīja un demonstrēja, kā tapa animācijas filma. Bērnu interese bija liela, jo pēc pasākuma mazajiem bija daudz jautājumu, ko uzdot režisoram par animācijas filmas tapšanas procesu.

   Arī animāciju filmu izlasē piedāvātā filma “Es gribu redzēt rūķīšus” (režisors Nils Skapāns) ir kā otrarā skatītākā animācijas filma , kas jaunākajiem skolēniem lika saprast, cik cilvēki mēdz būt dažādi un, ka katrs mēs uz Pasauli skatāmies savādāk (tā secināja 5. klases, noskatoties animācijas filmu).

   Pamatskolas klases un vidusskolas klases literatūras, vēstures, mūzikas un klašu stundu laikā skatījās “Paradīze 89”, “Ievainotais jātnieks”, “Apgāztā mēness zīmē”, “Dziesmuvara” un “Savējie sapratīs”.

   Kinematogrāfistu savienības projekts “KINO VISIEM UN VISUR LATVIJĀ” ir lieliska iespēja skolēniem skolas dzīvi padarīt interesantāku, skatoties latviešu radītas filmas un animācijas filmas, neapmeklējot kinoteātrus, bet kinoteātri radīt klasēs.

#skolassomaRiga #LV100


Latvijā veidotu mākslas filmu seansi klasēm izglītojošiem nolūkiem kinoteātrī “Kino Bize”

   Arī 2. mācību semestrī Rīgas Natālijas Draudziņas vidusskolas skolēni izmantoja kinoteātra “Kino Bize” piedāvātā latviešu filmu repertuāra skatīšanos. Pateicoties “Latvijas Skolas somas” projektam, šo iespēju izmantoja 10. a, 11.a un 11. b.

   Visas trīs klases marta vēsajās dienās devās uz kinoteātri, lai noskatītos vienu no latviešu jaunākajām mākslas filmām “Blakus” (režisore Alise Zariņa).

   Skolēnu atsauksmes par filmu – “Filma ļoti skaidri un pieejami pasniedz mūsdienu pāru attiecības”, “patika, ka filmā pāra attiecības tika parādītas caur vairākiem Latvijas gadalaikiem, proti, nevis tikai Jāņiem”, “filmā parādās latviešu humors, kas ir moderns, interesants un pat nedaudz vulgārs”, “uzskatu, ka filmu vecāka gājuma cilvēki nesapratīs, bet paši jaunākie aizspiedīs ausis, jo skanēs ne tā labākā latviešu “leksika””, “uz filmu gāju ar lieliem aizspriedumiem, jo pēdējo gadu latviešu komēdijas nepatīk, tomēr, no kinoteātra izgāju patīkami pārsteigta – patika”, “šī filma ar laiku aizstās Līgo laikā “Limuzīns Jānu nakts krāsā””, “lieliska filma, kas radīja interesantas diskusijas pēc filmas noskatīšanās skolēnos klases stundā par cilvēku attiecībām, par mūsdienu dzīvi, par laikmetu kādā dzīvojam un kā runājam”.

#skolassomaRiga #LV100


Mācību nodarbība “Sūnu ciema zēni” Andreja Upīša memoriālajā muzejā Rīgā 6. klasēm

   Marta mēnesī projekta „Latvijas skolas soma” ietvaros 6. klašu skolēni piedalījās mācību nodarbībā “Sūnu ciema zēni” Andreja Upīša memoriālajā muzejā Rīgā. Latviešu valodas skolotāja Gunita Ramona un 6. klašu skolēni dalījās ar iespaidiem pēc nodarbības muzejā (skatīt foto pielikumā).

#skolassomaRiga #LV100


Leļļu teātra “Tims” izrāde “Draudzības skola”
1. – 4. klasēm

   19. martā Rīgas Natālijas Draudziņas vidusskolas 1. – 4. klašu skolēniem projekta “Latvijas skolas soma” ietvaros bija iespēja redzēt un piedzīvot Leļļu teātra “Tims” izrādi “Draudzības skola”.
   Izrādes galvenie varoņi suns Neris un kaķis Ķeris bērniem mācīja, ka draudzību var viegli pazaudēt, bet atgūt to atpakaļ ir grūti.
   Mazie skatītāji klašu stundu laikā pārrunāja izrādē redzēto. Savas emocijas skolēni vizualizēja un informēja pārējos skolēnus par gūtajām atziņām no izrādes. Skolas pirmajā stāvā varēja aplūkot skolēnu darbus.
   Dažas no skolēnu atziņām: “Izrādes laikā sapratu, ka pret draugiem ir jāizturas labi pat, ja esat sastrīdējušies”, “Man patika dziesmas par draudzību, kas skanēja izrādes laikā”, “Neticiet visam, ko saka, reizēm tie var būt meli”, “izrāde man iemācija, ka nevajag melot citiem, jo tā pat beigās būsi zaudētājs”, “draugs ir tas, kas nemelo”.

#skolassomaRiga #LV100


Vokālās grupas “Latvian Voicies” koncertlekcija
9. – 12. klasēm

   7.martā Rīgas Natālijas Draudziņas vidusskolas 9. – 12. klašu skolēniem projekta “Latvijas skolas soma” ietvaros bija iespēja tikties ar vokālās grupas “Latvian Voicies” meitenēm.

   Rīgas Natālijas Draudziņas vidusskolas zāle tika pieskandināta ar “Latvian Voicies” meiteņu profesionālo akapella dziedāšanu. Skolas jauniešiem bija iespēja dzirdēt, kā ar balss palīdzību, bez mūzikas instrumentiem, var radīt izcilu muzikālu priekšnesumu.

   Koncertlekcijā skolēni uzzināja kā vokālā grupa ir izveidojusies. Skolēni piedalījās koncerta plānošanas darbos un saprata, kas nepieciešams, lai organizētu liela mēroga koncertu. Šī aktivitāte lika saprast, ka Latvijas mūzikas industrija ir nopietns darbs.

   Koncertlekcijas beigās skolēniem tika radīts video ar akapella dziedāšanas mūzikas žanriem – no akadēmiskās mūzikas, līdz estrādes mūzikai.

#skolassomaRiga #LV100


Latvijas Leļļu teātra izrāde “Bruņinieks, kuram sāpēja zobi” 1. – 3. klasēm

   27. februārī Rīgas Natālijas Draudziņas vidusskolas 1. – 3. klašu skolēniem projekta “Latvijas skolas soma” ietvaros bija iespēja redzēt un piedzīvot Latvijas leļļu teātra izrādi “Bruņinieks, kuram sāpēja zobi’
   Izrādes galvenais varonis bruņinieks kādā dienā apēda par daudz konfekšu. Rezultātā – bruņiniekam sāpēja zobi. Līdz ar to bruņinieks devās cīņā pret savām pretiniecēm – konfektēm. Izrādes beigās bruņinieks saprata, ka konfektes nav vainīgas, bet gan pats.
   Mazie skatītāji klašu stundu laikā pārrunāja izrādē redzēto. Savas emocijas skolēni vizualizēja un informēja pārējos skolēnus par gūtajām atziņām no izrādes. Skolas pirmajā stāvā varēja aplūkot skolēnu darbus.
   Dažas no skolēnu atziņām: “Nav jāēd tik daudz konfekšu, tad zobi nesāpēs”, “Es uzzināju, ka divas reizes gadā jāiet pie zobārsta, lai uzzinātu, vai zobiņi veseli”, “Pie zobu sāpēm mēs paši esam vainīgi, jo pārāk daudz ēdam konfektes”, “Izrāde bija jautra un spilgta. Izrādās, ka ir konfekšu detektors, kas palīdz atrast konfektes”.

#skolassomaRiga #LV100


Ērika Vilsona monoizrāde “mana Magadana” 9. – 12. klasēm

   16. janvārī un 17. janvārī Rīgas Natālijas Draudziņas vidusskolas 9. – 12. klašu skolēniem projekta “Latvijas skolas soma” ietvaros bija iespēja redzēt un piedzīvot Erika Vilsona monoizrādi “Mana Magadana”.
   Izrādē aktieris Ēriks Vilsons stāstīja par latviešu likteni Otrā pasaule kara laikā. Aktieris vizuāli parādīja un izstāstīja viņa vecāku dzīvi kara laikā un izsūtījumā tālajā Magadanā. Skolēniem bija interesanti uzzināt un dzirdēt kā aktiera Erika Vilsona dzīves notikumi ir saistīti ar Magadanu.
   Skolēnu pārdomas un iespaidi pēc izrādes: “Izrāde patika. Papildināju zināšanas vēsturē, uzzinot par represēto dzīvi tālajā Magadanā”, “Monoizrādē jutu līdzi katrai aktiera spēlei un stāstījumam. Interesanti bija tas, ka vienā brīdī vēsture saplūda ar literatūru”, “Izrādās, ka tālajā Magadanā, kas atrodas Krievijas austrumu daļā, plīvo Jelgavas pilsētas karogs”, “Šī nebija vēstures stunda, kur tiek stāstīts kā rakstīts grāmatās, bet vienas ģimenes stāstījums par tiem laikiem – kara gadiem Latvijā un dzīvi pēc kara, līdz mūsdienām”, “Izrāde bija emocionāla. Emocionāls likās aktiera un viņa brāļa brauciens uz Magadanu, lai redzētu vietu, kur dzimuši”, “Magadana – treša lielākā zelta ieguves vieta pasaulē. Tālu gan”, “Tūlīt pēc izrādes noskatīšanās uzzvanīju savai vecmāmiņai, lai pajautātu, kā viņai šodien klājās. Izrādē sapratu, ka mums vairāk jārunā ar saviem tuvajiem – vecvecākiem un vecākiem”.

#skolassomaRiga #LV100


Ērika Vilsona monoizrāde “Nezāle” 7. un 8. klasēm

   16. janvārī Rīgas Natālijas Draudziņas vidusskolas 7. un 8. klašu skolēniem projekta “Latvijas skolas soma” ietvaros bija iespēja redzēt un piedalīties Erika Vilsona monoizrādē “Nezāle” (pēc R. Blaumaņa stāsta “Nezāle” motīviem).
   Skolēnu pārdomas un iespaidi pēc izrādes: “Monoizrāde bija veidota tā, lai paši skolēni būtu izrādes dalībnieki un aktieri. Šāda veida izrādes man patīk, jo nav tikai viena aktiera spēle”, “Noskatoties izrādi, sapratu, ka katram ir jāatbild par to, ko tu dari, kā arī, jābūt jaukiem pret citiem”, “Ticiet vai nē, bet savu vārdu krājumu papildināju, noskatoties tikai izrādi”, “Izrāde patika. Pirmo reizi redzēju monoizrādi – izrādi, kuru rāda un stāsta viens aktieris”, “Aktiera stāstījums aizrāva un pēc izrādes es došos uz bibliotēku atrast Rūdolfa Blaumaņa noveli “Nezāle” ”, “Skatoties izrādi, sapratu, ka dzīve agrāk bija daudz skarbāka un grūtāka nekā tagad. Ceru, ka arī pārējie skolēni saprata, ka skaudība ir slikta īpašība”. 

#skolassomaRiga #LV100


Izrāde “Nāves ēnā” 6. un 7. klasēm

   4. decembrī un 5. decembrī Rīgas Natālijas Draudziņas vidusskolas 6. un 7. klašu skolēni projekta “Latvijas skolas soma” ietvaros devās uz “Dirty Deal Teatro” teātri, lai ne tikai skatītos, bet arī piedalītos izrādē “Nāves ēnā”.
   Skolēnu pārdomas pēc izrādes: “Patika, jo bijām dalībnieki. Spēles pamatā bija Rūdolfa Blaumaņa novele ,,Nāves ēnā’’. Visu iztēlojamies, kā tas notiek patiesībā”, “Bija forši vadītāji – aktieri Jānis Znotiņš un Andrejs Polozkovs”, “Izrāde bija interesanta. Nekad uz tādu nebiju bijusi. Patika tas, ka paši varējām domāt turpmākos notikumus”, “Patika iespēja improvizēti sarunāties ar igauni, jo viens otra valodu nezinājām”, “Izjutām, kā ir palikt uz ledus gabala un tur izdzīvot”, “Patika, ka mēs paši bijām aktieri”, “Patika, ka mēs paši bijām aktieri”, “Ideja bija iespaidīga un ļāva klasesbiedriem satuvināties”, “Patika, ka zivis bija īstas”, “Patika tas, ka mēs visu laiku nesēdējām, bet bija aktivitātes”, “Izrāde pierādīja to, ka varam strādāt kopā un būt viena komanda”, “Bija forši vadītāji un mēs paši izveidojām savu stāstu”, “Būtu bijis labāk, ja izrāde būtu bijusi vienai klasei. Cilvēku bija par daudz”, “Beigās bijām izveidojuši savu noveli, kuru mums nolasīja. Sapratu, ka ne vienmēr viss ir neinteresanti”.
   Arī klases audzinātājām bija pārdomas pēc izrādē redzētā : “Bija interesanti redzēt savas audzināmās klases bērnu uzvedību situācijā, kad esi atstāts uz ledus. Skolēni ir dažādi, tāpēc bija interesanti uzzināt, kā katrs reaģē uz tā brīža situāciju”, “Izrādes laikā ļoti pārdzīvoju līdzi skolēnu emocijām un rīcībai situācijā, kad paliec bez nekā. Lika aizdomāties, kā mēs pieaugušie rīkotos šādā situācijā, kad paliec uz peldoša ledus gabala plašajā jūrā”.

#skolassomaRiga #LV100


Mācību nodarbība “Saruna par Ojāra Vācieša laiktelpu” Ojāra Vācieša muzejā 8. klasēm

   Novembra mēnesī Rīgas Natālijas Draudziņas vidusskolas 8. klases projekta „Latvijas skolas soma” ietvaros piedalījās mācību nodarbībā “Saruna par Ojāra Vācieša laiktelpu” Ojāra Vācieša muzejā. Ar skolēnu iespaidiem no nodarbības un muzeja apmeklējumu varēja iepazīties skolas foajē.
   8. klases skolēniem pēc muzeja apmeklējuma bija jāsagatavo pārskats par muzejā redzēto, atbildot uz jautājumiem: Kur biju? Ko uzzināju?
   Dažas no skolēnu sniegtajām atbildēm, atbildot uz jautājumu, ko uzzināju:
   “Ojāra Vācietis rokraksts bija ļoti grūti salasāms”, “Rakstnieks ļoti daudz pastaigājās, kas radīja iedvesmu viņa dzejai”, “Ojārs Vācietis ļoti mīlēja savu sievu. Patika rakstīt romantiskas zīmītes sievai”, “Prieka pēc zīmēja mandalas”, “Ojāram Vācietim patika vērot putnus”, “Rakstnieks agri iemācījās lasīt, jau 4 gadu vecumā mācēja lasīt raiti”, “Ojārs Vācietis kolekcionēja termosus”, “Pirmo dzejoli sarakstīja 5 gadu vecumā”, “ 40 gadu vecumā iegādājās rotaļu mērkaķīti – Jēkabu”
   Latviešu valodas skolotājas uzskata, ka muzejā redzētais un dzirdētais liks skolēniem vairāk saprast, ka latviešu dzejnieku dzīve nav bijusi tikai rakstīt dzeju, bet arī dzīvot tā laika dzīvi un pilnveidot sevi ne tikai literārā jomā.

#skolassomaRiga #LV100


Latvijā veidotu mākslas filmu seansi klasēm izglītojošiem nolūkiem kinoteātrī “Kino Bize”

   Novembra mēnesī Rīgas Natālijas Draudziņas vidusskolas 5.b, 8.a, 8. b, 10. a, 11. b un 12.a klases skolēni projekta “Latvijas skolas soma” ietvaros apmeklēja kino seansus mājīgā kinoteātri “Kino Bize”, kas atrodas pašā Rīgas centrā.
   Skolēnu izvēlēto filmu repertuārā bija latviešu režisoru veidotās filmas. 5. b klase skatījās mākslas filmu “Paradīze 89” (filmas režisore – Madara Dišlere). Jaunāko latviešu mākslas filmu “Tēvs Nakts” (režisors – Dāvis Sīmanis) izvēlējās redzēt 8.a, 8. b, 11. b un 12. a klase. Savukārt otru jaunāko latviešu mākslas filmu “Homo Novus” (režisore – Anna Viduleja) noskatījās 10. a un 11. b klase.
   Skolēni pēc mākslas filmu skatīšanās dalījās pārdomās, veidojot filmu recenzijas, rakstīja īsus komentārus par redzēto filmā, kā arī, ko uzzināja un saprata pēc filmas noskatīšanās (skatīt foto galeriju).

#skolassomaRiga #LV100


Mācību ekskursija uz Latvijas Nacionālā Operas un Baleta namu 5. , 11. un 12. klasēm

   Novembra mēnesī Rīgas Natālijas Draudziņas vidusskolas 5., 11. un 12. klašu skolēni projekta “Latvijas skolas soma” ietvaros devās mācību ekskursijā uz Latvijas Nacionālās Operas un Baleta namu. Ekskursijas notika laikā, kad ne tikai Latvija gaidīja savas simtgades svētkus, bet arī Latvijas Opera gatavojās svinēt 100 gadu jubileju.
   11. a klases atsauksmes – “Jauki bija redzēt unikālo 19.gadsimta arhitektūras pieminekli – Latvijas Nacionālās operas un baleta ēku ar tās apbrīnojamo un krāšņo interjeru, kur gida vadībā bija iespēja izstaigāt Operas namu un izzināt teātra vēsturi, kā arī iepazīt tā ikdienu un aizkulises. Mums bija dota iespēja aprunāties ar personālu, stāvēt uz lielās skatuves un izjust tās varenību – aizvērt acis un aizdomāties par nākotni.”
   5. a., 5. c un 12. a klases skolēni individuāli dalījās pārdomās par redzēto:
   “Priecājos par iespēju redzēt sākumā operas namu no aizkulisēm, kas tagad ir radījis iedvesmu apmeklēt kādu izrādi tuvākajā laikā” , “Ļoti patika kā gide interesanti stāsta un atbild uz mūsu jautājumiem. Interesanti bija redzēt kā gatavojas baleta izrādei”, “Mums bija iespēja tikt telpās, kur parasts operas apmeklētājs netiek”, “Lielu iespaidu atstāja interesantā operas nama arhitektūra”, “Es iepazinu Latvijas Operas un Baleta mākslinieku vēsturi un kā tiek veidotas izrādes”, “Apbrīnoju operas nama arhitektūru, jo viss ir tik sīki izgrebts un apgleznots”, “Uzzināju, ka pirmā baleta izrāde bija “Klīstošais holandietis””, “Pārsteidza tas, ka sīkie gravējumi ir nokrāsoti ar īstu zeltu”, “Operas namā viss ir izveidots tā, lai apmeklētāji netraucētu viens otram, kad pārvietojas pirms un pēc izrādēm. To pierāda daudzās kāpnes operas namā.”, “Mums bija lieliska iespēja pabūt uz balkona, kur sēž prezidents. Sapratām, ka tā ir sliktākā vieta, kur skatīties izrādi”, “Esot uz operas skatuves tā vien gribējās kaut uz mirkli būt operas māksliniecei”

#skolassomaRiga #LV100


Mācību nodarbība “Fosilijas Latvijā. Paleontoloģiskie atradumi Latvijā šodien un pirms 100 gadiem” Latvijas Dabas muzejā 10.klasēm

   Novembra mēnesī projekta „Latvijas skolas soma” ietvaros 10. klašu skolēni piedalījās mācību nodarbībās “Fosilijas Latvijā. Paleontoloģiskie atradumi Latvijā šodien un pirms 100 gadiem” Latvijas Dabas muzejā.
   10. klases skolēniem pēc muzeja apmeklējuma bija jāsagatavo informatīvas lapiņas, atbildot uz jautājumu: Ko uzzināju, apmeklējot mācību nodarbību muzejā ?
Skolēnu pārdomas pēc mācību nodarbības Latvijas Dabas muzejā :
   “Mācību nodarbība muzejā bija ļoti noderīga, jo uzzināju sīkāk par fosilijām, kas atrastas Latvijā. Sapratu, ka viss vēl nav atrasts un izzināts”, “Šāda veida mācību nodarbībām Dabas muzejā jānotiek biežāk, jo ne visu var paspēt apgūt mācību stundās”, “Muzeja gide ļoti jauki, interesanti pastāstīja par paleontoloģiskajiem atradumiem Latvijā, kas pašam radīja interesi, kaut ko atrast un izpētīt”, “Šī nodarbība vairāk mani ieinteresēja pievērsties zinātnei, kas saistīta ar ģeoloģiju”, “Iespēja redzēt, aptaustīt un labāk saprast to, kas mums ir sastopams apkārt”, “Patika, ka pildot dažādus uzdevumus, varēja daudz ko jaunu uzzināt par iežiem Latvijā”.

#skolassomaRiga #LV100


Izrāde “Vai pagaršot” 1. – 4. klasēm

   6. novembrī projekta „Latvijas skolas soma” ietvaros 1. – 4. klašu skolēniem bija lieliska iespēja Rīgas Natālijas Draudziņas vidusskolas aktu zālē redzēt un piedalīties izrādē “Vai pagaršot?”.
   “Vai pagaršot?” bija interaktīva izrāde bērniem, kas tapusi, iedvesmojoties no Reja Bredberija romāna “Pieneņu vīns”. Ikviens skolēns tika aicināts līdzdarboties, izgaršojot priecīgos, smieklīgos un skumjos dzīves notikumus. Izrāde ar vasaras smaržu un kāda bērna pēkšņo atklājuma prieku par atziņu, ka “ES ESMU DZĪVS!”.
Izrādi spēlēja aktieri Egija Silāre, Māris Bezmers, mūziķe/komponiste Elizabete Balčus. Ļoti svarīga loma bija Elizabetes radītajai mūzikai, kas ir avangardiska elektroniski teatrāla nākotnes mūzika un vēl arī muzikāli – tehnoloģisks pārsteigums, kāds latviešu teātrī līdz šim nav redzēts – muzikālie augļi un dārzeņi!
Mazo skatītāju emocija pēc izrādes:
   “Izrāde ļoti patika (1. klase)”, “Liels prieks bija aktīvi līdzdarboties “Sastingšanas spēlē”” (2. klase), “Patika kā aktieri skaisti dzied un iesaista mūs dejā (2. klase)”, “Izrādē patika, ka bija augļi, jo varēja padomāt uz katra alfabēta burta savu ēdienu (4. klase)”, “Patika augļi, kas skanēja (4. klase)”, “Man patika, ka es redzēju aktieri no seriāla “Viņas melo labāk”, jo tas ir mans mīļākais seriāls (4. klase)”, “Uzzināju, ka labāk “laimes mašīnu” neizgatavot (3. klase)”, “Es uzzināju, kas ir īsta draudzība (3. klase)”, “Izrāde bija krāšņa – daudz krāsu, dziesmu, deju”.

#skolassomaRiga #LV100


Izrāde “Parīze – Rīga – Parīze” 9. – 10. klasēm

   2. novembrī projekta „Latvijas skolas soma” ietvaros 9. – 10. klašu skolēniem bija lieliska iespēja Rīgas Natālijas Draudziņas vidusskolas aktu zālē redzēt un izjust Mūzikas un mākslas fonda izrādi “Parīze – Rīga – Parīze”.
   Skolēni izjuta 20. gadsimta romantiku un skaudrumu mākslinieku Elvīras un Rūdolfa Piņņu sarakstē mūža garumā. Izrādē skanēja latviešu tautas dziesmas un populāras franču melodijas, un scenogrāfiju veidoja mākslinieka gleznu reprodukcijas. Galvenajās lomās bija pazīstami aktieri – Karīna Tatarinova un Varis Piņķis..
   Visu izrādes laiku skolas aktu zālē valdīja klusums, jo skolēnu nedalīta uzmanība tika veltīta tikai izrādē notiekošajam. Pēc izrādes skolēni un pedagogi dalījās ar iespaidiem par izrādē redzēto. Skolēnu un pedagogu emocijas pēc izrādes : “Paldies. Tiešām, tik laba izrāde un aktierspēle”, “Izrādē bija brīži, kad asaras acīs savaldīt bija grūti”, “Labprāt vēlreiz redzētu šo izrādi”, “Iesaku šo izrādi noskatīties katram vidusskolēnam”, “Izrādē bija viss – vēsture, māksla, mūzika”.

#skolassomaRiga #LV100


Izrāde “Putni” 1. – 4. klasēm

   31. oktobrī projekta „Latvijas skolas soma” ietvaros 1. – 4. klašu skolēniem bija lieliska iespēja Rīgas Natālijas Draudziņas vidusskolas aktu zālē redzēt un piedalīties izrādē “Putni”.
   Seši stāsti par cilvēka satikšanos ar putniem un ne tikai… Kā balodis būvē ligzdu? Cik plats ir vanaga spārnu atvērums? Kurš putns iemainīja zelta spalvas pret skaistāko balsi pasaulē? No kura lidoņa nobijās putnu draugs Edgars? To visu un pat vēl vairāk jaunāko klašu skolēni uzzināja un pieredzēja izrādē-lekcijā bērniem „Putni”.
   Mazie skatītāji ar lielu prieku dzīvoja līdzi un klausījās Edgara Lipora un Goran Goras stāstos par putniem. Skaļie aplausi bija kā gandarījums par paveikto darbu izrādes autoriem.

#skolassomaRiga #LV100


Mācību nodarbība “Dainu kārtošana” Krišjāņa Barona muzejā 5. klasēm

   Oktobra mēnesī projekta „Latvijas skolas soma” ietvaros 5. klašu skolēni piedalījās mācību nodarbībā “Dainu kārtošana” Krišjāņa Barona muzejā. Ar skolēnu iespaidiem no nodarbības un muzeja apmeklējuma varēja iepazīties skolas foajē.
   5. klases skolēniem pēc muzeja apmeklējuma bija jāsagatavo informatīvas lapiņas, atbildot uz jautājumiem: Kur biju? Ko redzēju? Ko uzzināju?
Visinteresantākās atbildes bija uz jautājumiem, ko redzēju un uzzināju, apmeklējot muzeju.
Dažas no skolēnu sniegtajām atbildēm, atbildot uz jautājumu, ko redzēju:
“Dainu skapi Krišjāņa Barona dzīvoklī ”, “Cik kārtīgi ir sakārots Dainu skapis”, “Dažādas fotogrāfijas no Krišjāņa Barona dzīves”, “Mazas piezīmju lapiņas ar Krišjāņa Barona rokrakstu”, “Redzēju vietu, kur Krišjānis Barons pavadīja pēdējos 4 savas dzīves gadus”.
Atbildot uz jautājumu, ko uzzināju, skolēnu atbildes bija:
“Kā tiek kārtotas tautasdziesmas dainu skapī”, “Uzzināju, ka dainu skapim ir 72 mazas atvilktnītes”, “Krišjānis Barons tautasdziesmas kārtoja pa tēmām”, “Uzzināju, ka Krišjāņa Barona dēls Kārlis bija slavens zobārsts”, “Uzzināju, ka Krišjāņa Barona hobijs bija veidot dažādus priekšmetus no koka”, “Uzzināju, ka Krišjāņa Barona ielai 2023. gadā būs simts gadi’, “Uzzināju, ka dainu skapī ir 268815 dainu lapiņas ”.
   Latviešu valodas skolotājas uzskata, ka šī bija lieliska iespēja skolēniem ne tikai redzēt, kur dzīvojis Dainu tēvs, bet arī uzzināt interesantus faktus par Dainu tēvu un viņa ikdienu.
#skolassomaRiga #LV100


Mācību nodarbība “Pasaules un Latvijas dzīvnieki. Sugu sastāva izmaiņas 100 gados” Latvijas Dabas muzejā 8. klasēm

   Oktobra mēnesī projekta „Latvijas skolas soma” ietvaros 8. klašu skolēni piedalījās mācību nodarbībā “Pasaules un Latvijas dzīvnieki. Sugu sastāva izmaiņas 100 gados” Latvijas Dabas muzejā.
   8. klases skolēniem pēc muzeja apmeklējuma bija jāsagatavo informatīvas lapiņas, atbildot uz jautājumiem: Ko uzzināju, apmeklējot muzeju?
Skolēnu pārdomas pēc ekskursijas : “Muzejs bija plašs, kur varēja redzēt un uzzināt par dzīvnieku sugām Latvijā un Pasaule. Ļoti patika iespēja mācību stundu pavadīt ārpus skolas telpām”, “ Guvu jaunas zināšanas, ka palīdzēs labāk saprast, ko stundās māca. Ļoti priecāšos apmeklēt vēl šāda veida mācību nodarbības”, “Paldies jaukajai gidei, kas sīki pastāstīja par dzīvniekiem un to īpatnībām, jo ne visu var paspēt skolotāja stundās izstāstīt”, “Patika ar klasi kopā līdzdarboties dažādās aktivitātēs, kas bija jāveic muzejā”, “Uzzināju , cik ļoti lielu lomu dzīvnieku pasaulē ieņem cilvēku attieksme un rīcība, kas liek aizdomāties”, “Uzzināju, kā dzīvnieku sugu izmaiņas ir ietekmējusi cilvēku negatīvā rīcība. Uzzināju, kādi ir legāli ievesti dzīvnieki un , kādi ir nelegāli ievesti dzīvnieki Latvijā”, “Lieliska iespēja ne tikai redzēt, bet arī ar rokām aptaustīt dažādus priekšmetus no dzīvnieku pasaules”.
   Lielākā daļa skolēnu savās pārdomās akcentēja, ka projekts “Latvijas Skolas soma” ir lieliska iespēja mācīties interesantāk, atraktīvāk, apmeklējot mācību nodarbības ārpus skolas.

#skolassomaRiga #LV100