Mācību process

Skola īsteno:

  • pamatizglītības izglītības programmu, kods 21011111;
  • vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programmu, kods 31011011;
  • Vispārējās vidējās izglītības “Politika, jurisprudence, diplomātija un sociālās zinātnes” virziena programmu, kods 31016011;
  • Vispārējās vidējās izglītības “Vides zinātnes, ģeogrāfija, ģeoloģija, bioloģija” virziena programmu, kods 31016011.

Stundu saraksts ►►►

Konsultāciju grafiks ►►►

Konsultāciju grafiks ►►►