Noslēgusies XIII Starptautiskās bērnu un jauniešu mākslas izstādes “Trejdegsnis /Triple Sun” darbu vērtēšana

   Šī ir pirmā reize, kad konkurss notiek attālināti, iesūtot darbu attēlus.
Darbi tika iesūtīti no Bulgārijas, Filipīnām, Indijas, Lietuvas, Ķīnas, Polijas, Rumānijas, Taizemes, Turcijas un Latvijas. Vairāki ilggadējie dalībnieki pandēmijas radīto apstākļu dēļ darbus nevarēja atsūtīt.
   No 529 iesūtītajiem darbiem žūrija atlasījusi 181 laureātu darbus. 19 simpātiju balvas biedrība “Trejdegsnis” piešķīra darbiņiem, kas bija palikuši ārpus žūrijas redzes loka, bet iezīmējās ar bērna nepastarpināto skatījumu uz pasauli.
   Žūrija vērtēja darbus anonīmi. Katrai vecuma grupai žurijā tika piesaistīti profesionāli mākslinieki un mākslinieki/pedagogi, kuru audzēkņu darbi šajā vecuma grupā nepiedalās. Žūrijā strādāja Latvijas, Igaunijas, Lietuvas un Vācijas pārstāvji. Žūrijas darbs bija brīvprātīgs, bet bērnu darbu pozitīvais lādiņš, domāju, to atalgoja. Liels paldies visiem, kas atsaucās aicinājumam veltīt laiku darbu vērtēšanai.
   Darbu vērtēšana pēc foto attēliem ir atšķiriga no vērtēšanas reālā izstādē. Žēl, ja kāds ļoti labs darbs netika pamanīts tikai tādēļ, ka nav “fotogēnisks”.
   Veidojot darbus par tēmu “Harmonija”, bērni visvairāk attēlojuši cilvēka un dabas savstarpējās attiecības, dzīvniekus, augu valstību, ģimeni, brīvā laika un kultūras aktivitātes, lietas bez kurām dzīve nevar būt līdzsvarota un pilnvērtīga. Atsevišķi darbi veltīti problēmām, kas laupa iespēju dzīvot harmoniski. Tie runā par Covid-19 situāciju, ekoloģiskām problēmām u.c.
   Bērnu darbos redzama pasaule, sākot no mazākās dzīvās radības līdz kosmiskiem plašumiem, atklājot patiesību, ka nevar būt atmetamas un neievērotas mazās lietas pretstatā lielajām. Viss ir saistīts. Harmonija veidojas dažādībā.
   Bērnu darbu saturs rosinājis XIV Starptautiskajai bērnu un jauniešu mākslas izstādei “Trejdegsnis /Triple Sun” kā tēmatisko ievirzi izvēlēties piedošanas lūgumu Mātei Dabai.
   Kad nākošgad un kādā formātā tiksimies nākošajā konkursā, precizēsim 2021.gada sākumā, bet ar labām domām radīt jaunus mākslas darbus varam jau tūlīt.
   Paldies visiem dalībniekiem un pedagogiem par mīlestību un gaišumu, kas staro no konkursa darbiem!

Projekta veidotāja Maija Purgaile

XIII Starptautiskās bērnu un jauniešu mākslas izstādes “Trejdegsnis / Triple Sun” LAUREĀTI / LAUREATES pdf-icon-1

XIII Starptautiskās bērnu un jauniešu mākslas izstādes “Trejdegsnis / Triple Sun” LAUREĀTI saraksts/ LAUREATES list pdf-icon-1

XIII Trejdegsnis nolikums (.pdf)pdf-icon-1

XIII Triple Sun regulation (.pdf)pdf-icon-1

Darbs Žūrija / work for the jury (.pdf)pdf-icon-1