Par ēdināšanu

   Trešdien, 24. augustā, Rīgas dome pieņēma lēmumu par izmaiņām pašvaldības izglītības iestāžu audzēkņu ēdināšanas finansēšanas kārtībā, paredzot atbalstu arī vairākām sociālajām grupām.
   Šī gada septembrī izglītojamo ēdināšanu Rīgas skolās apmaksās no valsts un pašvaldības budžeta līdzekļiem.
   No oktobra brīvpusdienas būs 1.–4. klašu skolēniem, kā arī izglītojamiem, kuru ģimenes atzītas par trūcīgām, maznodrošinātām mājsaimniecībām vai ģimenes ar trim un vairāk bērniem, kuras ir reģistrētas Rīgas ģimeņu atbalsta reģistrā, kā arī bāreņiem, invalīdiem un bērniem, kuru aprūpes pienākumu vecāki nepilda.
   Izglītojamajiem, kuriem nav sociālā statusa, pašvaldība nodrošinās ēdināšanas pakalpojuma līdzfinansējumu. Vecāku līdzmaksājuma apmērs būs 1,15 eiro par pusdienām vienā mācību dienā.
   Vecāku līdzmaksājums ieviests, lai nodrošinātu kvalitatīvu un pilnvērtīgu ēdināšanu pārtikas cenu un citu izmaksu straujā pieauguma apstākļos.
   Lai saņemtu sociālo palīdzību un izvērtētu atbilstību trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statusam, vienai no mājsaimniecības personām ir jāvēršas Rīgas Sociālajā dienestā.
   Lai pieteiktos Rīgas ģimeņu atbalsta reģistram, nepieciešams reģistrēties Rīgas pašvaldības pakalpojumu portālā https://www.eriga.lv/.
   Ja izglītojamā ēdināšanas pakalpojums pilnībā tiks segts no valsts vai pašvaldības budžeta līdzekļiem, tad skolēna vecākam vai personai, kas realizē izglītojamā aizgādību, vai pilngadīgajam audzēknim nebūs jāraksta iesniegums vai jāiesniedz papildus dokumenti izglītības iestādei, kā arī nebūs jānoslēdz līgums par norēķiniem.
   Savukārt, ja attiecībā uz izglītojamo ir noteikts, ka izglītojamā ēdināšanas pakalpojums tikai daļēji tiek segts no pašvaldības budžeta līdzekļiem, tad, lai saņemtu pašvaldības līdzfinansējumu, vecākam vai pilngadīgajam audzēknim un ēdināšanas pakalpojuma sniedzējam līgums par norēķiniem būs jānoslēdz ar firmu, kas skolā nodrošina ēdināšanas pakalpojuma sniegšanu.
   Lai saņemtu pašvaldības līdzmaksājumu no 1. oktobra, vecākam vai pilngadīgajam audzēknim 10 dienu laikā no mācību uzsākšanas būs jānoslēdz līgums par norēķiniem ar attiecīgo ēdināšanas pakalpojumu sniedzēju. Par kārtību, kā tas jāveic, informēsim papildus, skola šajā procesā iesaistīta netiks.


No 01.09.2022. stāsies spēkā Rīgas domes 27.04.2022. lēmums Nr. 1462 “Par izglītojamo ēdināšanu”.
No 01.09.2022. izglītojamo ēdināšanas izdevumus paredzēts segt no valsts, Rīgas valstspilsētas pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība) un izglītojamo vecāku finanšu līdzekļiem ne lielākā apmērā, kā tos nodrošina Pašvaldība.
1.–4. klašu izglītojamo ēdināšanas izdevumus paredzēts segt no valsts un Pašvaldības līdzekļiem.
Paredzēts, ka Pašvaldība pilnībā segs ēdināšanas izdevumus izglītojamiem, kuru ģimene atbilst trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes statusam saskaņā ar Rīgas Sociālā dienesta lēmumu vai ir reģistrēta Pašvaldības ģimeņu atbalsta reģistrā.
Papildus informācija:
Maznodrošinātas ģimenes/personas statuss 
Trūcīgās personas statuss 
Rīgas pašvaldības Ģimeņu atbalsta reģistrs 
Rīgas domes 27.04.2022. lēmums Nr.1462 “Par izglītojamo ēdināšanu”. Pielikums Nr.1462. Spēkā no 01.09.2022