Peldbaseina cenrādis

Cienījamie peldbaseina apmeklētāji!

 

 • Izvēlieties nodarbības laiku, cenu par nodarbību.
 • Pareizinot nodarbību skaitu (līdz norādītajam periodam) ar cenu, uzzināsiet, cik maksā abonements.

Maksājumus varat veikt: bankā, pasta nodaļā, POS terminālā (ar bankas karti) pie baseina komandantes, internetbankā (nepieciešams apstiprinājums).

 • Ar naudas pārskaitījumu jāvēršas pie baseina komandantes un uzsāciet nodarbības peldbaseinā.
 • Tālrunis uzziņām: 67273305
 • Sporta kompleksa vadītājs Andris Fiļs: tel. 67275419; e-pasts: andris.fils@ndv.lv

Uzmanību!

Par neizmantotām peldēšanas nodarbībām sporta komplekss neatbild un tās nekompensē! Neizmantotie nodarbību apmeklējumi netiek pārcelti vai kompensēti slimības vai citu iemeslu dēļ!

 

Rekvizīti:

Nosaukums: Rīgas pilsētas pašvaldība
Juridiskā adrese: Rātslaukums 1, Rīga, LV-1050
PVN maksātāja numurs: LV90011524360
Struktūrvienības adrese: IKSD Rīgas Natālijas Draudziņas vidusskola, Bruņinieku iela 24A, Rīga, LV-1001
Luminor Bank AS
Kods: NDEALV2X
Norēķinu konts: LV68NDEA0021000916040

Lielais peldbaseins individuālajiem apmeklētājiem

DARBDIENĀS

4 reizes

4 reizes

Laiks

Pieaugušo

Skolēnu

Studentu, pensionāru

7.00-7.45

11.95 eur

8.00eur

9.68eur

8.00-15.40

Skolas nodarbības

Skolas nodarbības

Skolas nodarbības

16.00-16.45

15.08eur

8.94eur

10.81eur

16.45-17.30

15.08eur

8.94eur

10.81eur

17.30-18.15

15.08eur

8.94eur

10.81eur

18.15-19.00

15.08eur

8.94eur

10.81eur

19.00-19.45

15.08eur

8.94eur

10.81eur

19.45-20.30

15.08eur

8.94eur

10.81eur

20.30-21.15

15.08eur

8.00eur

9.68eur

21.15-22.00

13.66eur

8.00eur

9.68eur

SESTDIENĀS,
SVĒTDIENĀS

9.00-9.45

12.24eur

8.00eur

9.68eur

9.45-10.30

12.24eur

8.00eur

9.68eur

10.30-11.15

12.24eur

8.00eur

9.68eur

11.15-12.00

12.24eur

8.00eur

9.68eur

12.00-12.45

12.24eur

8.00eur

9.68eur

12.45-13.30

10.81eur

8.00eur

9.68eur

13.30-14.15

10.81eur

8.00eur

9.68eur

14.15-15.00

10.81eur

8.00eur

9.68eur

15.00-15.45

10.81eur

8.00eur

9.68eur

15.45-16.30

10.81eur

8.00eur

9.68eur

16.30-17.15

10.81eur

8.00eur

9.68eur

17.15-18.00

12.24eur

8.00eur

9.68eur

18.00-18.45

12.24eur

8.00eur

9.68eur

18.45-19.30

(tikai sestdienās)

12.24eur

8.00eur

9.68eur

 • Apmeklētājiem, kuri baseinu vēlas apmeklēt izvēlētajās dienās: Abonementa cena ir 4 x = 16,79 eur , 6 x = 25,18 eur , 8 x = 33,58 eur.
 • Apmeklētais laiks tiek atzīmēts abonementā.
 • Bērnu, pensionāru un studentu abonementus var iegādāties uzrādot skolnieka apliecību, studenta apliecību, pensionāra apliecību, invalīda apliecību. Bez minētiem dokumentiem abonements tiek aprēķināts pēc parastiem izcenojumiem.
 • Vecākiem, izmantojot lielo peldbaseinu un mazo peldbaseinu kopā ar bērniem, ir pilnībā jābūt atbildīgiem par viņu veselības stāvokli. Lielo peldbaseinu drīkst izmantot bērni no 8 gadu vecuma (izmantojot speciālo peldēšanas inventāru).

Lielais peldbaseins

Abonements ģimenēm (4 nodarbības mēnesī)

 Laiks

(1 nodarbība

45 minūtes)

Divi pieaug.

+1 bērns

(4 nodarb.)

Divi pieaug.

+2 bērni

(4nodarb.)

Viens pieaug.

+1 bērns

(4nodarb.)

Viens pieaug.

+ 2 bērni

(4nodarb.)

 Darbdienās  

16.00-22.00

34,15 eur

39,84 eur

19,92 eur

29,88 eur

Sestdiena 

9.00-18.45

28,46 eur

36,43 eur

21,06 eur

26,47 eur

Svētdiena 

9.00-18.00

28,46 eur

36,43 eur

21,06 eur

26,47 eur

Mazā peldbaseina izcenojumi

Nodarbības

Laiks

(1 nodarbība

45 minūtes)

Viens pieaug.

+1 bērns

(1nodarbība)

Viens pieaug.

+1 bērns

(4 nodarbības)

Viens pieaug.

+2 bērni

(4nodarbības)

Darbdienās

8.00-20.00

4,27 eur

14,23 eur

25,61 eur

Sestdiena

9.00-18.00

3,84 eur

12,52 eur

23,05 eur

 • Mazo peldbaseinu individuālie apmeklētāji var izmantot brīvajos laikos no treniņu grupām, ko var uzzināt pie peldbaseina komandantes.
 • Uzmanību vecākiem: Atrodoties mazajā peldbaseinā, vecāki ir pilnībā atbildīgi par saviem bērniem, papildus uzraudzību veic “Lielā peldbaseina” pedagogs. Vienlaicīgi mazajā peldbaseinā nedrīkst atrasties vairāk par 10 personām.

Vienreizējās biļetes

DARBDIENĀS

LAIKS

Nodarbība, eur

7.00-17.30

5,26

17.30-20.30

5,26

20.30-22.00

5,26

SESTDIENĀS,

SVĒTDIENĀS

9.00-18.45

4,55

 

 

 • Par saunas izmantošanu jāmaksā papildus 1 EUR nodarbības maksai peldbaseinā.

Izcenojumi juridiskām personām

 

Mazais peldbaseins (peldbaseinā līdz 12 dalībniekiem) nodarbība 45 min.

 

Darbdienās

Sestdienās, svētdienās

Laiks

Cena,

Ar PVN

 eur

Laiks

Cena

Ar PVN

 eur

8.00-16.00

26,04

9.00 – 9.45

24,19

16.00 – 16.45

24,19

10.00 – 12.00

24,19

17.00 – 19.00

27,03

12.00 – 18.00

24,19

19.00 – 21.00

24,19

Lielais peldbaseins “Celiņš” (celiņā līdz 10 dalībniekiem) nodarbība 45 min.

Darbdienās

Sestdienās, svētdienās

Laiks

Cena,

Ar PVN

 eur

Laiks

Cena,

Ar PVN

 eur

7.00 – 7.45

25,61

9.00 – 12.00

25,61

8.00-15.40

25,61

12.00- 16.30

25,61

16.00 – 17.30

31,30

16.30 – 19.30

25,61

17.30 – 18.15

31,30

18.15 – 19.00

35,57

19.00 – 19.45

35,57

19.45 – 20.30

31,30

20.30 – 21.15

31,30

21.15 – 22.00

27,03

 • Saunas izmantošana peldbaseinam apmaksātajā laikā (1 personai) papildus 1,00 EUR (ar PVN)

Peldbaseina apmeklējuma laiki ►►►