Uzņemšana

Rīgas Natālijas Draudziņas vidusskola aicina uz 2018./2019.mācību gada 1.klašu pretendentu vecāku sapulci, kura notiks trešdien, 21.februārī, plkst.17.30 skolas aktu zālē Bruņinieku ielā 24A, Rīgā.
Sarunas tēma – aktuālā informācija par 1.klašu komplektēšanas norisi un par iepazīšanās nodarbībām topošajiem pirmklasniekiem.


2017./2018. mācību gadā uzņemam audzēkņus:

1.- 9. klasē pamatskolā. Izglītības programma – pamatizglītība, kods 21011111.

10. klasē vidusskolā, tiek piedāvātas izglītības programmas:

  • vispārējā vidējā izglītība – matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziens (matemātika un datorzinības), kods 31013011;
  • vispārējā vidējā izglītība – matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziens (dabaszinības), kods 31013011;
  • vispārējā vidējā izglītība – profesionāli orientēta virziena programma (ekonomika un ģeogrāfija), kods 31014011;
  • vispārējā vidējā izglītība – humanitārā un sociālā virziena programma, kods 31012011;
  • vispārējā vidējā izglītība, kods 31011011.

Atvērto klašu izglītības programmas nosaka jaunuzņemto vidusskolēnu izvēle.

Skola mācību procesā izmanto digitālo klasi, kas nodrošināta ar 65” skārienjutīgu paneli un planšetdatoriem.

11. klasē: vispārējā vidējā izglītība, kods 31011011.

12. klasē: vispārējā vidējā izglītība, kods 31011011.

Piedāvātās svešvalodas – angļu, krievu un vācu.

Tālruņi informācijai – 67276192 (kanceleja), 67276430 (direktora vietnieki mācību darbā).

E – pasts:  rndv@riga.lv

Bērnu skolai var pieteikt darbadienās:

  • pie personāla speciālistes Noras Fībigas (skolotāju istabā 2.kab.)

Ceturtd.: 10.30-16.00;

Piektd.: 10.30-13.30 (pārējos laikos vērsties skolas kancelejā).

  • skolas kancelejā no plkst. 9.00 – 15.00. Tālr. uzziņām 67276192

Pirms došanās uz skolu laika ekonomijas nolūkos ir iespējams aizpildīt nepieciešamos dokumentus:

iesniegumu (Lejuplādēt šeit!);

iesniegums uz 10.klasi (Lejuplādēt šeit!);

Skolēna kartīti (Lejuplādēt šeit!).

Piesakot audzēkni, jāuzrāda viņa dzimšanas apliecības, pases vai ID kartes oriģināls, kā arī pieteicēja personību apliecinoši dokumenti, kuri apliecina arī viņa tiesības rīkoties skolēna interesēs.