Uzņemšana

2019./2020. mācību gadā uzņemam audzēkņus:

1.- 9. klasē pamatskolā. Izglītības programma – pamatizglītība, kods 21011111.

10. klasē vidusskolā (dokumentus pieņems no 17.06.2019.), tiek piedāvātas izglītības programmas:

  • vispārējā vidējā izglītība – matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziens (matemātika un datorzinības), kods 31013011;
  • vispārējā vidējā izglītība – matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziens (dabaszinības), kods 31013011;
  • vispārējā vidējā izglītība – profesionāli orientēta virziena programma (ekonomika un ģeogrāfija), kods 31014011;
  • vispārējā vidējā izglītība – humanitārā un sociālā virziena programma, kods 31012011;
  • vispārējā vidējā izglītība, kods 31011011.

Atvērto klašu izglītības programmas nosaka jaunuzņemto vidusskolēnu izvēle.

11. klasē: vispārējā vidējā izglītība, kods 31011011.

12. klasē: vispārējā vidējā izglītība, kods 31011011.

Piedāvātās svešvalodas – angļu, krievu un vācu.

Tālruņi informācijai – 67276192 (kanceleja), 67276430 (direktora vietnieki mācību darbā).

E – pasts:  rndv@riga.lv

Bērnu skolai var pieteikt darbadienās skolas kancelejā no plkst. 9.00 – 15.00. Tālr. uzziņām 67276192

Pirms došanās uz skolu laika ekonomijas nolūkos ir iespējams aizpildīt nepieciešamos dokumentus:

iesniegumu (Lejuplādēt šeit!);

iesniegums uz 10.klasi (Lejuplādēt šeit!);

Skolēna kartīti (Lejuplādēt šeit!).

Piesakot audzēkni, jāuzrāda viņa dzimšanas apliecības, pases vai ID kartes oriģināls, kā arī pieteicēja personību apliecinoši dokumenti, kuri apliecina arī viņa tiesības rīkoties skolēna interesēs.