Stundu saraksts

 

Attālināto un klātienes mācību grafiks oktobrim ar izmaiņām 4., 9. un 12. klasēm pdf-icon-1

Klašu attālinātā darba plānojums septembrim pdf-icon-1

Stundu saraksts 1.abc klasēm pdf-icon-1

Stundu saraksts 2.abc klasēm pdf-icon-1

Stundu saraksts 3.abc klasēm pdf-icon-1

Stundu saraksts 4.abc klasēm pdf-icon-1

Stundu saraksts 5.abc klasēm pdf-icon-1

Stundu saraksts 6.abc klasēm pdf-icon-1

Stundu saraksts 7.abc klasēm pdf-icon-1

Stundu saraksts 8.abc klasēm pdf-icon-1

Stundu saraksts 9.abc klasēm pdf-icon-1

Stundu saraksts 10.ab klasēm pdf-icon-1

Stundu saraksts 11.ab klasēm pdf-icon-1

Stundu saraksts 12.ab klasēm pdf-icon-1

Fakultatīvo nodarbību saraksts 2020./20021.m.g. pdf-icon-1

 

Konsultāciju grafiks ►►►