Konsultāciju grafiks

Konsultāciju grafiks 2018./2019. gadam vēl tiek precizēts.

Skolotāju konsultāciju laiki 2018./2019.m.g. 5. – 12. klasēm.

Pedagogs

Pirmdiena

Otrdiena

Trešdiena

Ceturtdiena

Piektdiena

 Ē.Balodis

8.00 baseins 8.00 zāle

 I.Barnalicka

15.20 8.00

 G.Bigestāne

15.40

 A.Boreiše

14.30 8.00 15.20

 L.Brūdere

16.00 baseins 8.00 zāle

 A.M.Eizāns

16.00

 B.Frīdenberga

14.30 14.30

 V.Gaile

14.30

 G.Gultniece

14.30

 L.Gultniece

14.30

 J.Holsts

15.30

 A.Jonasta

15.20

 R.Kalniņa

16.00

 S.Kaņepe

14.30

 I.Kondrāte

14.30 14.30

 I.Liepiņa

8.00 15.20 13.40

 L.Neimane

14.30 14.30

 L.Norde

14.30 8.00

 A.Piliena

13.40 15.20

 I.Priedīte

14.30

 L.Puriņa

16.00

 E.Ramma

14.30

 L.Reizniece

14.30 14.30

 I.Rība

8.00; 15.10

 D.Romanovska

13.40

 J.Romanovskis

15.20 m. zāle 8.00 baseins

 A.Romanovskis

14.30 (315A)

 S.Rudzīte

16.00

 S.Ruža

15.15

 G.Kursīte

14.30 14.30

 Z.Sondore

6.kl.13.40; 16.00

 I.Staņeviče

15.15

 S.Sudmale

8.00; 14.30

 P.Ševčenko

15.10

 M.Teriņa

14.30

 M.Tuklere

14.30

G.Austruma

8.00

K.Nadežņikova

14.30

A.Dubro

16.30

S.Vaivade

13.00 16.00

 

Skolotāju konsultāciju laiki 2018./2019.m.g. 1.-4.klasēm.

Konsultāciju grafiks 2018./2019. gadam vēl tiek precizēts. 

Pedagogs

Pirmdiena

Otrdiena

Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena

Berzinska Dace

Cirīte Baiga

Fībiga Nora

Hristoforova Inese

Kalme Gunda

Klusa Vineta

Krēgere Zinta

Lagzdiņa Iveta

Mekša Gunta

Polačenko Linda

Reizniece Liene

Rozlucka Aleksandra

Rudzgaile Māra

Savicka Gunta

Tilta Nora

Vanaga Lolita

Žipnere Tamāra

Ieskaišu kalendārs ►►►

Mājmācības nodarbību grafiks ►►►