Konsultāciju grafiks

Konsultāciju grafiks pirms eksāmeniem 9. un 12. klasēm.

Pagarinātais mācību gads un pēcpārbaudījumi 2017./2018.m.g.1.06 – 20.06. pdf-icon-1

Konsultāciju grafiks 9.klasēm 2017.-2018.m.g. pdf-icon-1

Konsultāciju grafiks 12.klasei 2017.-2018.m.g. pdf-icon-1


Skolotāju konsultāciju laiki 2017./2018.m.g. 5. – 12. klasēm.

Pedagogs

Pirmdiena

Otrdiena

Trešdiena

Ceturtdiena

Piektdiena

 Ē.Balodis

8.00-8.40 (baseins)

8.00-8.40 (zāle)

 I.Barnalicka

14.30-15.10

15.00-15.50

 G.Bigestāne

15.15-15.40

 A.Boreiše

14.30

14.30

 L.Brūdere

16.00-16.40.(baseins)

8.00-8.40 (zāle)

 A.Buņķe

15.10

 A.M.Eizāns

14.30

 B.Frīdenberga

15.10

 V.Gaile

15.10

 G.Gultniece

14.30-16.00

 L.Gultniece

14.30-15.10

 J.Holsts

13,40

 A.Jonasta

15.10

 R.Kalniņa

15.20-16.00 15.20-16.00

 S.Kaņepe

8.00-8.40

 I.Kondrāte

14.30-15.10

14.30-16.00

 I.Liepiņa

8.00-8.40

8.00; 13.40-14.30

14.30-15.10

 L.Neimane

15.20-16.00

15.20-16.00

 L.Norde

8.00-8.40

 A.Piliena

14.30-15.10

 I.Priedīte

14.30-16.00

 L.Puriņa

16.00-16.40

 E.Ramma

15.10

 L.Reizniece

14.30-15.10

13.40

 I.Rība

16.00-17.00

8.00-8.40

 D.Romanovska

14.30-16.00

 J.Romanovskis

8.00-8.40

14.00-15.00

 A.Romanovskis

16.00

 S.Rudzīte

16.00-16.40

 S.Ruža

15.15

8.00

 G.Savicka

13.40-14.20

 Z.Sondore

8.10-8.40

 I.Staņeviče

16.00

 S.Sudmale

8.00; 14.30

 P.Ševčenko

14.30

 M.Teriņa

14.30-15.50

 M.Tuklere

14.30-16.00

8.00

 

Skolotāju konsultāciju laiki 2017./2018.m.g. 1.-4.klasēm.

Pedagogs

Pirmdiena

Otrdiena

Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena

Berzinska Dace

12.50 (217A)

Cirīte Baiga

8.00

Fībiga Nora

8.00 (208A)

Hristoforova Inese

13.40

Kalme Gunda

8.00

8.00

Klusa Vineta

8.00

8.00

Krēgere Zinta

8.00

Lagzdiņa Iveta

13.40

Mekša Gunta

13.30 8.00

Polačenko Linda

8.00

8.00

Reizniece Liene

14.30

14.30

Rozlucka Aleksandra

13.40

Rudzgaile Māra

8.00

Savicka Gunta

14.30

13.40

Tilta Nora

8.00

Vanaga Lolita

8.00
Žipnere Tamāra 13.30

Ieskaišu kalendārs ►►►