Interešu izglītība

Rīgas Natālijas Draudziņas vidusskola piedāvā darboties šādos pulciņos:

Tautas dejas 1. klašu, 2. klašu, 3.-4. klašu un 5. – 6. klašu deju kolektīvs, vadītāja Dace Druka.
Sarīkojuma dejas, vadītājs Kaspars Bērzups.

Koris 1. klasēm, vadītāja Iveta Lagzdiņa.
Koris 2. – 4. klasēm, vadītāja Iveta Lagzdiņa.
Koris 5. – 9. klasēm, vadītāja Sniedze Kaņepe.
Vokālais ansamblis, vadītāja Sniedze Kaņepe.
Vokālais ansamblis “Zvaniņš”, vadītāja Iveta Lagzdiņa.

Muzikālais teātrisvadītāja Elga Blūzmane.
Vizuālā un lietišķā māksla 5.-9. kl., vadītāja Baiba Frīdenberga.
Matemātikas pulciņš Cipariņš, vadītāja Maira Tuklere.
Uzņēmējdarbība, vadītāja Iveta Kondrāte.
Skolas muzejs, vadītāja Laura Balode.
Rokdarbu pulciņš, vadītāja Indra Staņeviče.
Sporta spēles 1.-4. kl., vadītāji Gunta Austruma, Loreta Brūdere, Lelde Gultniece.
Sporta spēles 5.-9.kl., vadītāja Loreta Brūdere.
Vispusīgās fiziskās sagatavošanas grupa, vadītājs Jānis Romanovskis.
Peldēšana, vadītāja Loreta Brūdere.
Mākslas studija “Raibulis”, vadītāja Maija Purgaile.

Interešu izglītības nodarbību grafiks 2017./2018. mācību gadam.

Diena Nodarbība Laiks Vieta Skolotājs
Pirmdiena
1.kl. koris
8.00-8.40
Zāle
I.Lagzdiņa
Ritmika 1.c kl.
12.50 – 13.30
Zāle
D.Druka
Tautas deju kolektīvs “Daudariņi”
13.35 – 17.45
Zāle
D.Druka
Sporta spēles 6.–9.kl.
14.30 – 15.10
Lielā sp. zāle
L.Brūdere
Peldēšana 6.–9.kl.gr.
15.20 – 16.00
Baseins
L.Brūdere
Vokālais ansamblis
14.30 – 15.50
506B
S.Kaņepe
Muzikālais teātris
13.20 – 15.20
305A
E.Blūzmane
Visp.fiz.sag. 15.00-16.00 L.sp. zāle / trenažieri J.Romanovskis
Otrdiena
1.kl. koris
12.50 – 13.30
Zāle / Lielā auditorija
I.Lagzdiņa
2.–4.kl. koris
8.00 – 8.40
Zāle
I.Lagzdiņa
Sporta spēles 1.a/b kl. gr.
14.30 – 15.10
Mazā sp. zāle
G.Austruma
5.–9. klašu koris
8.00 – 8.40
14.30 – 16.30
506B / zāle
S.Kaņepe
Sarīkojuma dejas 1.c kl.
12.50 – 13.30
Zāle
K.Bērzups
Sarīkojuma dejas 1.b kl.
13.40 – 14.20
Zāle
K.Bērzups
Sarīkojuma dejas 3.a/c/d kl.
14.30 – 15.10
Zāle
K.Bērzups
Trešdiena
Vokālais ansamblis “Zvaniņš” 8.00 – 8.40 Lielā auditorija I.Lagzdiņa
“Cipariņš” 9. kl.
14.20 – 16.20
404A
M.Tuklere
Skolas novadpētniecības muzeja pulciņš
13.40 – 16.20
402C un muzejs
L.Balode
Ritmika 1. b kl.
12.50 – 13.30
Zāle
D.Druka
Tautas deju kolektīvs “Daudariņi”
13.35 – 17.45
Zāle
D.Druka
Rokdarbu pulciņ
14.30 – 15.50
505B
I.Staņeviče
Mākslas studija “Raibulis”
12.30 – 16.30
510B
M.Purgaile
Sporta spēles 3.kl. gr. 14.30 – 15.10 Lielā sp. zāle L.Brūdere
Sporta spēles 2.b. kl. 14.30 – 15.10 Mazā sp. zāle G.Austruma
Sporta spēles 1.c. kl. 15.20 – 16.00 Mazā sp. zāle G.Austruma
Sporta spēles 6.–9. kl. 15.20 – 16.00 Lielā sp. zāle L.Brūdere
Peldēšana 6.–9.kl. gr. 16.10 – 16.50 Baseins L.Brūdere
Visp.fiz.sag. 15.00-16.00 L.sp. zāle / trenažieri J.Romanovskis
Ceturtdiena
2.–4. l. koris
8.00 – 8.40
Zāle
I.Lagzdiņa
Vokālais ansamblis “Zvaniņš”
14.30-15.50
Lielā auditorija
I.Lagzdiņa
Vizuālā un lietišķā māksla
13.40 – 16.40
511B
B.Frīdenberga
Rokdarbu pulciņš
15.20 – 16.40
505B
I.Staņeviče
Sporta spēles 5.kl. gr
14.30 – 15.10
Lielā sp. zāle
L.Brūdere
5.–9. klašu koris
8.00 – 8.40
506B / zāle
S.Kaņepe
Vokālais ansamblis
14.30 – 15.50
506B
S.Kaņepe
Sarīkojuma dejas 2.a kl.
12.50 – 13.30
Zāle
K. Bērzups
Sarīkojuma dejas 1. a kl.
13.40 – 14.20
Zāle
K. Bērzups
Sarīkojuma dejas 2.b/c kl.
14.30 – 15.10
Zāle
K. Bērzups
Sarīkojuma dejas 5.a kl.
15.20 – 16.00
Zāle
K. Bērzups
Loģiskās spēles
15.20 – 16.40
101C
K.Nadežņikova
Piektdiena
Vokālais ansamblis “Zvaniņš”
8.00 – 8.40
Lielā auditorija
I.Lagzdiņa
2.-4. kl. koris
13.40 – 15.00
Lielā auditorija
I.Lagzdiņa
Uzņēmējdarbības pulc.
15.20 – 16.40
316A
I.Kondrāte
Ritmika 1.a kl.
12.50 – 13.30
Zāle
D.Druka
Tautas deju kolektīvs “Daudariņi”
13.35 – 17.55
Zāle
D.Druka
Mākslas studija “Raibulis”
12.30 – 16.30
510B
M.Purgaile
Sporta spēles 2.a/c kl.
13.40 – 14.20
Mazā sp. zāle
L.Gultniece
5.–9. klašu koris
8.00 – 8.40
506B / zāle
S.Kaņepe
Muzikālais teātris
13.20 – 15.20
305A
E.Blūzmane
Loģiskās spēles
15.20 – 16.40
101C
K.Nadežņikova