Interešu izglītība

Rīgas Natālijas Draudziņas vidusskola piedāvā darboties šādos pulciņos:

Tautas dejas 1. klašu, 2. klašu, 3. klašu un 4. – 5. klašu deju kolektīvs, vadītāja Dace Druka.
Ritmika – 1.klase, vadītāja Dace Druka.
Sarīkojuma dejas, vadītājs Kaspars Bērzups.
Koris 1. klasēm, vadītāja Iveta Lagzdiņa.
Koris 2. – 4. klasēm, vadītāja Iveta Lagzdiņa.
Koris 5. – 9. klasēm, vadītāja Sniedze Kaņepe.
Vokālais ansamblis, vadītāja Sniedze Kaņepe.
Vokālais ansamblis “Zvaniņš”, vadītāja Iveta Lagzdiņa.
Muzikālais teātris, vadītāja Elga Blūzmane.
Vizuālā un lietišķā māksla 5.-9. kl., vadītāja Baiba Frīdenberga.
Uzņēmējdarbība, vadītāja Aiga Dubro.
Skolas muzejs, vadītāja Laura Balode.
Rokdarbu pulciņš, vadītāja Indra Staņeviče.
Sporta spēles 1.-4. kl., vadītāji Gunta Austruma, Loreta Brūdere, Lelde Gultniece, Jānis Romanovskis
Sporta spēles 5.-9.kl., vadītāja Loreta Brūdere.
Vispusīgās fiziskās sagatavošanas grupa, vadītājs Gunta Austruma
Peldēšana, vadītāja Loreta Brūdere.
Mākslas studija “Raibulis”, vadītāja Maija Purgaile.

Interešu izglītības nodarbību grafiks 2018./2019. mācību gadam vēl tiek precizēts.

Diena Nodarbība Laiks Vieta Skolotājs
Pirmdiena
Otrdiena
Trešdiena
Ceturtdiena
Piektdiena