Interešu izglītība

Rīgas Natālijas Draudziņas vidusskola piedāvā darboties šādos pulciņos:

Tautas dejas 1. klašu, 2. klašu, 3. klašu un 4. – 5. klašu deju kolektīvs.
Ritmika – 1.klase.
Sarīkojuma dejas
Koris 1. klasēm
Koris 2. – 4. klasēm
Vidusskolas jauktais koris
Vokālais ansamblis “Zvaniņš”
Muzikālais teātris
Vizuālā un lietišķā māksla 5.-9. kl.
Uzņēmējdarbība
Skolas muzejs
Rokdarbu pulciņš
Sporta spēles 1.-4. kl.
Sporta spēles 5.-9.kl.
Vispusīgās fiziskās sagatavošanas grupa
Peldēšana
Mākslas studija “Raibulis”
Jauno ģeogrāfu un biologu klubs
Loģiskās spēles

Interešu izglītības nodarbību grafiks 2019./2020.m.g. pdf-icon-1