Interešu izglītība

Rīgas Natālijas Draudziņas vidusskola piedāvā darboties šādos pulciņos:

Tautas dejas 1. klašu, 2. klašu, 3. klašu un 4. – 5. klašu deju kolektīvs, vadītāja Dace Druka.
Ritmika – 1.klase, vadītāja Dace Druka.
Sarīkojuma dejas, vadītājs Kaspars Bērzups.
Koris 1. klasēm, vadītāja Iveta Lagzdiņa.
Koris 2. – 4. klasēm, vadītāja Iveta Lagzdiņa.
Koris 5. – 9. klasēm, vadītāja Sniedze Kaņepe.
Vokālais ansamblis, vadītāja Sniedze Kaņepe.
Vokālais ansamblis “Zvaniņš”, vadītāja Iveta Lagzdiņa.
Muzikālais teātris, vadītāja Elga Blūzmane.
Vizuālā un lietišķā māksla 5.-9. kl., vadītāja Baiba Frīdenberga.
Uzņēmējdarbība, vadītāja Aiga Dubro.
Skolas muzejs, vadītāja Laura Balode.
Rokdarbu pulciņš, vadītāja Indra Staņeviče.
Sporta spēles 1.-4. kl., vadītāji Gunta Austruma, Loreta Brūdere, Lelde Gultniece, Jānis Romanovskis
Sporta spēles 5.-9.kl., vadītāja Loreta Brūdere.
Vispusīgās fiziskās sagatavošanas grupa, vadītājs Gunta Austruma
Peldēšana, vadītāja Loreta Brūdere.
Mākslas studija “Raibulis”, vadītāja Maija Purgaile.
Jauno ģeogrāfu un biologu klubs, vadītāja Ketija Nadežņikova.
Loģiskās spēles, vadītāja Ketija Nadežņikova.

Interešu izglītības nodarbību grafiks 2018./2019. m.g. pdf-icon-1