Projekts “Darīt kopā”

   Natālijas Draudziņas vidusskola kopā ar Rīgas 22. vidusskolu piedalās Rīgas Izglītības un informatīvi metodiskā centra un British Council pārstāvniecība Latvijā sadarbības projektā “Darīt kopā”, kura mērķis ir veicināt sadarbību starp latviešu un mazākumtautību skolām ideju un pieredzes apmaiņai mācība procesa organizācijas un vadības kvalitātes pilnveidei, mācoties un īstenojot sadarbības projektu kopā, izmantojot Lielbritānijas skolu pieredzi un idejas.

https://www.britishcouncil.lv
https://lv-lv.facebook.com/BritishCouncilLatvia


   13. un 14. augustā Natālijas Draudziņas vidusskolas un Rīgas 22. vidusskolas komanda piedalījās RIIMC un British Council pārstāvniecība Latvijā rīkotajā ievadseminārā.

https://www.britishcouncil.lv

https://lv-lv.facebook.com/BritishCouncilLatvia