Cienījamie nākamo pirmklasnieku pretendentu vecāki!

   Aicinām Jūs uz klašu vecāku sapulcēm šā gada 5. jūnijā plkst. 18.00 skolas ēkā Bruņinieku ielā 24A.

   Sapulces gaitā klašu audzinātāji iepazīstinās Jūs ar informāciju, kas nepieciešama, uzsākot skolas gaitas, kā arī varēs iesniegt oficiālu rakstisku apliecinājumu par to (tādējādi Jums būs garantēta vieta mūsu skolā nākamajā mācību gadā konkrētajā klasē).

   Ja uz sanāksmi neieradīsieties, apliecinājums par mācību uzsākšanu vai atteikums skolā būs jāiesniedz rakstiski vai elektroniski (parakstīts ar elektronisko parakstu) līdz 10. jūnijam.

   Aicinām būt saprotošiem un par mācību uzsākšanu citā mācību iestādē mūs brīdināt savlaicīgi, lai varam tikpat savlaicīgi uzrunāt nākamos rindā esošo kandidātu vecākus.