Atbalsta personāls

Atbalsta personāla darba grafiks  2017./2018.m.g. 

Pieteikties uz vizīti var rakstot attiecīgajam speciālistam e-klases pastā!

Diena

Psihologs
Indra Ešenvalde
Sociālais pedagogs
Solveiga Kalniete
Logopēds
Elīna Lipiņa
Speciālais pedagogs
Daira Kristapsone

Pirmdiena

11.00-18.30

12.10-15.10

8.30-16.00

12.30-15.00

Otrdiena

9.00-16.30

9.00-15.00

8.00-15.00

9.40-14.20
14.20-15.00 konsultācijas skolotājiem (pēc iepr. pieraksta) 

Trešdiena

9.00-11.50

8.00-16.00
15.20-16.00 konsultācijas vecākiem 
(pēc iepr. pieraksta)
12.30-14.20
14.20-15.00 konsultācijas vecākiem
(pēc iepr. pieraksta) 

Ceturtdiena

10.00-17.30

9.00-15.00

8.00-15.00

Metodiskā diena

Piektdiena

9.00-16.30

12.10-15.20

Metodiskā diena