Atbalsta personāls

Atbalsta personāla darba grafiks  2018./2019.m.g. 

Pieteikties uz vizīti var rakstot attiecīgajam speciālistam e-klases pastā!

Diena

Sociālais pedagogs
Solveiga Kalniete
Logopēds
Elīna Lipiņa
Speciālais pedagogs
Daira Kristapsone
Pirmdiena

12.10-15.10

8.00-16.00

12.35-15.10

15.10-16.05 Konsultācijas vecākiem (ar iepr. pieteikšanos e-klasē)

Otrdiena

9.00-15.00

8.00-15.00
9.40-16.00
Trešdiena

9.00-11.50

8.00-15.20
15.20-16.00 Konsultācijas vecākiem (ar iepr. pieteikšanos e-klasē)
12.35-15.10
15.10-16.05 Konsultācijas vecākiem (ar iepr. pieteikšanos e-klasē)
Ceturtdiena

9.00-15.00

8.00-15.00

14.30-16.10

Metodiskais laiks.

Piektdiena

12.10-15.20

Metodiskā diena