Atbalsta personāls

Atbalsta personāla darba grafiks  2019./2020.m.g. 

Pieteikties uz vizīti var rakstot attiecīgajam speciālistam e-klases pastā!

Diena

Sociālais pedagogs
Solveiga Kalniete
Speciālais
pedagogs
Mārīte Belicka
Logopēds
Elīna Lipiņa
Psihologs
Linda Hāzenfusa Daņilova
Pirmdiena

9.00-16.00

12.30-15.30

no 15.30 konsult. vecākiem (ar iepr. pieteikšanos e-klasē)

8.00-16.30

9:00-16:30

Otrdiena

9.00-16.00

8.20-13.20 8.00-15.30
9:00-16:30
Trešdiena

13.00-16.00

no 16.00 konsult. vecākiem (ar iepr. pieteikšanos e-klasē)

12.30-15.30

no 15.30 konsult. vecākiem (ar iepr. pieteikšanos e-klasē)

8.00-16.30
15.20-16.00 Konsultācijas vecākiem (ar iepr. pieteikšanos e-klasē)
13:00-18:30
Ceturtdiena

9.00-16.00

8.20-13.20

8.00-15.30

9:00-16:30

Piektdiena

9.30-13.30

8.20-13.20

8.50-14.50

9:30-14:00