Uzņemšana uz 10. klasi 2024./25.m.g.

Uzņemšana uz 10. klasi notiks konkursa kārtībā, ņemot vērā matemātikas un latviešu valodas CE vērtējumus. Lai pretendētu uz iestāšanos 10.klasē, mācību sasniegumi, beidzot 9. klasi, visos mācību priekšmetos nedrīkst būt zemāki par 4 ballēm.

Lai pretendētu uz mācībām 10. klasē, līdz 08.07. jāiesniedz iesnieguma forma kuru var lejupielādēt šeit. Operatīvai datu apstrādei, iesniegumus aicinām sūtīt uz skolas e-pastu rndv@riga.lv (ar vai bez e-paraksta). Klātienē dokumentus var iesniegt lietvedībā no plkst. 10.00-14.00.

Uzaicinājumi pretendentiem 1. kārtā tik izsūtīti 10.07. uz iesniedzēju (vecāku) e-pastiem. 1. kārtas pretendentiem atbilde par mācību uzsākšanu RNDV ir jāsniedz līdz 15.07.

Mācību uzsākšanai 1. kārtas pretendentiem dokumentu iesniegšana lietvedībā no 10.07. – 15.07. Iesniedzamie dokumenti:

Uzaicinājumi 2. kārtā tiks izsūtīti 16.07. Otrās kārtas pretendentiem atbilde un dokumenti mācību uzsākšanai skolā ir jāiesniedz līdz 20.07.

Ja būs brīvas vietas pēc 2. kārtas, uzaicinājumi tiks izsūtīti pēc 20.07.