Rīgas Natālijas Draudziņas vidusskola Ziemassvētku gaidīšanas laikā

Šogad savādāk, bet tas nemazina Ziemassvētku gaidīšanas prieku.

Attālināti skola sveic visus skolēnus, skolotājus un skolas darbiniekus Ziemassvētkos un novēl Laimīgu Jauno gadu!