Rezultāti uzņemšanai 10.klasē

Pamatojoties uz Rīgas pilsētas vienotā eksāmena uz vidusskolām un ģimnāzijām rezultātiem, un Rīgas Natālijas Draudziņas vidusskolā saņemtajiem iesniegumiem, sarakstā minētajiem pretendentiem ir iespēja 1. septembrī uzsākt mācības izvēlētajā programmā.

Lai apstiprinātu savu izvēli, nepieciešams:

  • līdz 27. jūnijam (ieskaitot) ar E-pastu apstiprināt savu izvēli;
  • līdz 29. jūnijam (ieskaitot) iesniegt skolā medicīnas dokumentus (var atstāt pie skolas dežuranta darbadienās no 8.00 līdz 18.00).

Ja noteiktajā laikā apstiprinājums netiks saņemts, tiks uzaicināti nākamie mācīties gribētāji iestājeksāmenā iegūto punktu secībā. Pretendentu saraksts uz 10.klasi tiks aktualizēts 27.06. un nākamie rindā punktu secībā tiks uzrunāti individuāli.

Lai apskatītu savu iestājpārbaudījuma rezultātu uz 10.klasi, Tev jāatceras piešķirtais kods. Koda pirmais simbols “9-” kodu tabulā netiek atspoguļots. Meklējot savu kodu un rezultātu, jālieto tikai otrā koda daļa, kas sastāv no 4 zīmēm.

1.Grozs – vispārējās vidējās izglītības programma (politika, jurisprudence, diplomātija un sociālās zinātnes)

Nr. Eks kods
1 3506
2 3842
3 4103
4 4765
5 6065
6 3563
7 4524
8 4442
9 6112
10 5382
11 3881
12 5368
13 3254
14 3599
15 4100
16 4438
17 6075
18 6062
19 4766
20 3611
21 5110
22 4448
23 6077
24 3300
25 3477
26 3503
27 4751
28 4498
29 4579
30 1573
31 1843
32 5359
33 2712
34 3240
35 3257
36 4629
37 1747

2.Grozs – vispārējās vidējās izglītības programma (vides zinātnes, ģeogrāfija, ģeoloģija, bioloģija)

Nr. Eks kods
1 5366
2 3678
3 3971
4 1007
5 3727
6 5369
7 4353
8 4464
9 4557
10 3437
11 5351
12 3186
13 3832
14 5340
15 3283
16 1762
17 3289
18 3587
19 3738
20 3743
21 3961
22 5711
23 1390
24 3285
25 5379
26 3278
27 2112
28 6068
29 2763
30 3207
31 5375
32 5385
33 5921
34 3209
35 1742
36 2761
37 2804
38 4054
39 4133
40 4247
41 4264