Projektu nedēļā RNDV tika veikti ne tikai zinātniski pētnieciski darbi, bet arī pavisam negaidīti radošs projekts – multfilmas veidošana

Projektu nedēļā Rīgas Natālijas Draudziņas vidusskolā tika veikti ne tikai zinātniski pētnieciski darbi, bet arī pavisam negaidīti radošs projekts – multfilmas veidošana.

Darba gaita:

Visbrīnišķīgākais ir tas, ko katrs dalībnieks ieguva no projekta:
attīstīja prasmi sadarboties grupā;

  • nostiprināja prasmi tekstā saskatīt smalkas detaļas;
  • rosināja attīstīt radošās spējas arī tiem, kas ikdienu nesaista ar radošām nodarbēm;
  • aktualizēja nākotnes karjerā vienu no profesijām – animators;
  • tika mudināti uzņemties atbildību par savu individuāli veicamo darbu kopēja mērķa vārdā;
  • veidoja priekšstatu par fotomontāžas darba specifiku un sarežģītību;
  • nostiprināja kritiskās domāšanas prasmi vērtēt savu un citu darbu darbu;

Praktiskā darba laiks – 3 dienas (2 – dekorāciju un tēlu veidošana, 1- fotogrāfiju uzņemšana kustībā un skaņas ierakstīšana).
Foto-multfilmā tika izmantoti 500 fotouzņēmumi, kas nozīmē, ka skolēni tēlus izmainījuši 500 reizes, kas ir gana daudz vienā dienā.
Mums ir par ko lepoties!

Saite uz videohttps://www.youtube.com/watch?v=YYuBS7LKDTY

5.a klases projekts “Videomultfilma – tehniskā jaunrade”
Darba vadītāja – 5.a klases audzinātāja Gunita Ramona
Pateicība vieslektoram un tehniskajam atbalstam: Rīgas Mākslas un mediju tehnikuma skolotājam Krišjānim Saukānam.