Par starptautisko bērnu un jauniešu mākslas izstādi “Trejdegsnis 2017”- “Triple Sun 2017”.

   Rīgas Rātsnama 5.stāvā līdz 26.janvārim bija apskatāma Rīgas Natālijas Draudziņas vidusskolas un biedrības “Trejdegsnis” organizētā Starptautiskā bērnu un jauniešu mākslas izstāde

“Trejdegsnis 2017”- “Triple Sun 2017”.

Projektu atbalsta UNESCO Latvijas Nacionālā komisija.

Izstādei tika atlasīti 350 no iesniegtajiem vairāk kā 600 individuālajiem un kolektīvajiem darbiem – gleznojumi, grafika, tekstils, keramika u.c.

Darbus veidojuši bērni un jaunieši no Igaunijas, Indijas, Lietuvas, Polijas, Rumānijas, Slovēnijas un Latvijas 57 izglītības iestādēm un kolektīviem.

2017.gada tēma – „ Ko mums māca un pasaka pasaka”.

Izstāde ir pasaku un mākslas draugu dāvana Latvijas 100 gadu jubilejā. 

“Ja vēlaties, lai jūsu bērni būtu gudri, lasiet viņiem pasakas. Ja vēlaties, lai viņi būtu vēl gudrāki, lasiet viņiem vēl vairāk pasaku.” Alberts Einšteins.

Aicinājām bērnus un jauniešus radošajos darbos attēlot –

  • Daudzveidīgo savas tautas pasaku tēlu bagātību;
  • Izcilo latviešu pasaku autoru – K.Skalbes, R.Blaumaņa, A.Kronenberga, I.Ziedoņa, A.Brigaderes, A.Sakses u.c. mantojumu;
  • Garīgās un ētiskās latviešu tautai raksturīgās vērtības, kas ietvertas tautas pasaku un literāro pasaku saturā;
  • Savas zemes pasakaino skaistumu;
  • Mītiem un teiksmainiem notikumiem apvītos stāstus par savas zemes pagātni un nākotni.

   No bērnu un jauniešu darbiem staro mīlestība pret savas tautas gara bagātību – pasakām.

   Vislielākā ievērība tika veltīta K.Skalbes, I.Ziedoņa un latviešu tautas pasakām. Vairāki autori darbus bija papildinājuši ar literāro materiālu. Darbu apraksti palīdz labāk izprast indiešu un lietuviešu autoru darbos attēloto.

26.janvārī plkst.15.00 notika izstādes laureātu apbalvošana. 

Starptautiskās bērnu un jauniešu mākslas izstādes TREJDEGSNIS 2017 /TRIPLE SUN 2017 rezultāti/results.

Rīgas Natālijas Draudziņas vidusskolas sasniegumi.

Projekta “Trejdegsnis” veidotāja Maija Purgaile