Par skolēnu reģistrēšanu uzņemšanai 10.klasē

Skolēnu reģistrēšana uzņemšanai Natālijas Draudziņas vidusskolas 10.klasē notiks 13.-15.jūnijā, 9.00-13.00 skolas vestibilā.

Reģistrējoties iesniegt iesniegumu (Lejuplādēt šeit!) un sekmju izrakstu. 

Pretendenti, kuriem tiks piedāvāts uzsākt mācības 1. septembrī, tiks informēti par šo iespēju 17. vai 20. jūnijā, izmantojot viņu norādīto E-pastu, un saraksts tiks publicēts arī skolas vietnē www.ndv.lv, izmantojot 3. jūnijā eksāmenā saņemtos kodus.

Apstiprinājumu mācību uzsākšanai gaidīsim līdz 22. jūnijam. Pretendenti, kuri apstiprinās mācību uzsākšanu, tiks ieskaitīti skolā pēc medicīnas dokumentu iesniegšanas.

Ja pēc 22. jūnija būs brīvas vietas, tiks uzaicināti nākamie pretendenti rindas secībā pēc 3. jūnija eksāmenā iegūto punktu skaita.