NDV stiprinieks 2016

Nolikums

NDV Spēka daudzcīņas sacensībām „NDV stiprinieks 2016”.

Mērķis: Spēka vingrinājumu popularizēšana starp NDV skolēniem.

Dalībnieki: Sacensībās drīkst piedalīties NDV 10. – 12. klašu jaunieši. 8., 9. klašu skolēni drīkst piedalīties sacensībās ar speciālu skolotāja J. Romanovska vai Ē. Baloža atļauju.

Sacensību dalībnieki tiek sadalīti divās svara kategorijās līdz -70kg un 70+kg.

Sacensību vieta un laiks: Sacensības notiks 2016. gada 6. decembrī plkst. 15:15 NDV trenažieru zālē.

Sacensību programma:

1. 40. kg svaru stieņa spiešana guļus uz muguras – max reižu skaits 1 min.;

2. Roku saliekšana – iztaisnošana balstā guļus – max reižu skaits 1 min.;

3. Zig – zag lēcieni pāri vingrošanas solam – max reižu skaits 30 sekundēs;

4. Balsts uz apakšdelmiem – max laiks;

5. 5 kg ripu turēšana taisnās rokās paralēli grīdai – max laiks;

6. Vingrinājums vēdera preses muskulatūrai – max reižu skaits 1 min.;

7. Kāriens saliektās rokās – max laiks.

Vērtēšana:

  • par pirmo vietu vingrinājumā  – 1 punkts
  • par otro vietu – 2 punkti
  • par trešo vietu – 3 punkti

Uzvar sacensību dalībnieks, kuram septiņos vingrinājumos mazākā punktu summa.

Ja vienā vingrinājumā diviem dalībniekiem vienāds rezultāts, punktus saskaita un dala ar 2.

Piemērs: 3p+4p=7p:2=3,5p, ko saņem katrs dalībnieks.

Apbalvošana:  Godalgoto vietu ieguvēji katrā svara kategorijā saņem skolas diplomus un medaļas.

Pieteikšanās: Pieteikties līdz 5. decembrim š.g. plkst 18:30 pie skolotāja Jāņa Romanovska.

Sacensību galvenais tiesnesis – Jānis Romanovskis