Mākslas programma #dziediundejo2021

   Saņemti pateicības raksti desmit mākslas studijas “Raibulis” dalībniecēm – Annai Ābelei, Jūlijai Zeimulei, Madarai Valainei, Ulrikai Jarošai, Thanh Van Loung, Annikai Ozoliņai, Gerdai Vēzītei, Esterei Mikalkēvičai, Karlīnai Čamanei, Jetei Ronei un skolotājai Maijai Purgailei par aktīvu iesaistīšanos un svētku prieka radīšanu Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju norisēs #dziediundejo2021.
   Noslēguma izstādei tika izvirzīti Rīgas kārtas darbi, kuri ieguva 1. un 2.pakāpes diplomus konkursā “Zeme mūsu rokās”. Tādi bija 12 mūsu audzēkņu darbi
   Līdzīgi kā dziedātāju un dejotāju sniegums varēja nonākt pie skatītājiem tikai attālināti, arī mākslas konkursa norise ieguva virtuālu veidolu. Tas nemazina mūsu audzēkņu radīto darbu vērtību un snieguma nozīmību.
   Apsveicam meitenes un novēlam tālākus panākumus!

“Raibuļa” skolotāja Maija Purgaile