Mākslas priekšmetu nedēļa – “Mēs Latvijas simtgadei”.

   Mākslas priekšmetu nedēļas ietvaros 9.04.-13.04.2018, kuras tēma ir “Mēs Latvijas simtgadei” aicinām skolas skolēnus, vecākus un skolotājus iesaistīties Lielā Augšdaugavas musturdeķa tapšanā.

   Musturdeķa veidošanas mērķis ir izveidot lielāko musturdeķi Latvijā, kuru varētu nostiept no viena Daugavas krasta līdz otram, iesaistot šī deķa veidošanā pēc iespējas vairāk cilvēku un iekļūstot Ginesa rekordu grāmatā. Lai musturdeķi nostieptu no viena Daugavas krasta līdz otram to nepieciešams izveidot 500 metrus garu. Pašlaik akcijā iesaistījušies vairāk nekā 5000 cilvēki un ir noadīti 300 metri.

   Lai iesaistītos akcijā nepieciešams jebkurā tehnikā un krāsā noadīt, noaust vai notamborēt 10 x 10 cm vai 20 x 20 cm lielu rokdarba fragmentu-(s) (kvadrātu). Rokdarbus maija mēneša pirmajā nedēļā lūdzam nodot sk. I.Staņevičei un VM sk. B.Frīdenbergai.

   Iesniegtie darbi tiks aizvesti uz Naujenes Novadpētniecisko muzeju, kur tie tiks iestrādāti musturdeķī. Darbiem lūdzam pievienot informāciju par darba autoru – vārds, uzvārds, nodarbošanās, kur darbs tapis (pilsēta novads).

Esam atsaucīgi! Lai mūsu skolas vārds izskan Latvijā, tiek spodrināts un kļūst atpazīstams darot pozitīvus darbus!

Par ideju un tās autoriem:

http://naujenesmuzejs.lv/lielais-augsdaugavas-musturdekis/

Lielais Augšdaugavas musturdeķis/The Augšdaugava Big Quilt