Sākot ar 1. septembri RNDV peldbaseini ir pieejami apmeklētājiem

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2020. gada 9.jūnija noteikumiem Nr.360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumiem Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai”. Drīkstam sniegt pakalpojumus ar derīgiem Covid-19 sertifikātiem, kas apliecina vakcinācijas vai pārslimošanas faktu.

Bērniem līdz 12 gadu vecumam nav nepieciešams pārslimošanas vai vakcinācijas sertifikāts, bet, ja bērnu pavada pieaugušais, tad pieaugušajam ir nepieciešams vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts.

Vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts ir derīgs tikai kopā ar personu apliecinošu dokumentu.