Latviešu valodas nedēļa 1. – 4. klasēm

  No 3. februāra līdz 7. februārim  Rīgas Natālijas Draudziņas vidusskolas jaunākajiem skolēniem (1. – 4. klasēm) norisinājās latviešu valodas nedēļa, kuras ietvaros notika dažādas aktivitātes.

5. februāŗi  notika “Skolas skatuves runas konkurss”  1.- 4. klasēm.

6. februārī  skolēniem bija iespēja iejusties dažādos pasaku tēlos, klausoties latviešu tautas pasakas.

7. februāŗi ar dažādiem atjautības uzdevumiem, spēlēm un rotaļām tika svinēti “Burtiņu svētki” un 100 dienas skolā pašiem jaunākajiem skolas audzēkņiem – pirmklasniekiem.