Latviešu valodas nedēļa sākumskolā

8.10-12.10.2018. Rīgas Natālijas Draudziņas vidusskolā norisinājās Latviešu valodas nedēļa sākumskolā.

Pasākuma mērķis: Piedāvāt skolēniem iespēju pārbaudīt un apliecināt savas zināšanas un prasmes latviešu valodā, attīstīt skolēnu radošās spējas, rosināt interesi par grāmatām, papildināt savas zināšanas par Latvijas vēsturi.

8. oktobrī: Dzejas stunda. Skolēni bija iemācījušies vienu latviešu dzejnieka dzejoli no galvas par tēmu “Raibā pasaule” – viss kas man apkārt, kas mani saista, kas priecē ir Mana Raibā pasaule.

9. oktobrī: Stāstījums par pēdējo vai mīļāko izlasīto grāmatu.

10. oktobrī: Glītrakstīšanas diena – tautasdziesmu norakstīšana.

11. oktobrī: Ieved mani krāsainā lasīšanas pasaulē! Jaunākie klausījās vecāko klašu skolēnu dzejas, stāstu un pasaku lasījumus. Priecājāmies par līdzi paņemtajiem sēžamspilveniem un rotaļlietām, kuras arī klausījās lasītās rindas.

12. oktobris: Izteiksmīgās runas pēcpusdiena.