Konkursa uz mācībām 10. klasē rezultāti

Apkopoti pieteikumi uz skolas piedāvātajām programmām, un pretendentiem, kuriem divu centralizēto eksāmenu (latviešu valodas un matemātikas) summā bija vismaz 145 punkti (1.grozam – “Politika, jurisprudence, diplomātija un sociālās zinātnes”) vai 141 punkts (2.grozam – “Vides zinātnes, ģeogrāfija, ģeoloģija, bioloģija”), ir izsūtīti uzaicinājumi mācīties 10. klasē. Ja kaut kāda iemesla dēļ kāds no pretendentiem, kurš bija iesniedzis pieteikumu, šādu uzaicinājumu nav saņēmis, kaut gan minētajiem kritērijiem atbilst, lūdzam sazināties ar skolu – rndv@riga.lv.

Saņemot atteikumus no uzrunātajiem pretendentiem, turpināsim sazināties ar nākamajiem kandidātiem, kuri nesasniedza norādītās punktu summas.