Iestājeksāmens uz 10.klasi

Apvienotais iestājeksāmens uz 10.klasi notiks 2022.gada 3.jūnijā plkst.10.00. 
Reģistrēties apvienotajam iestājpārbaudījumam var elektroniski no š.g.20.maija plkst. 9.00 līdz 1.jūnijam plkst. 9.00. 
Reģistrēšanās saite RD IKSD tīmekļa vietnēPieteikšanās vienotam iestājpārbaudījumam Rīgas vidusskolu un valsts ģimnāziju 10. klasē. 
Nosacījumi, lai 2022./2023.m.g. skolēns varētu uzsākt mācības mūsu skolā, ir iestājpārbaudījums:
       1.daļa angļu valoda optimālajā līmenī;
       2.daļa matemātika optimālajā līmenī.
Pretendēt uz iestājpārbaudījumiem 10.klasēs varēs, ja visos mācību priekšmetos gada vērtējumi nav zemāki par 4 ballēm un gada vērtējums latviešu valodā nav zemāks par 5 ballēm.

iesniegums uz 10.klasi (Lejuplādēt šeit!);

Skolēna kartīte (Lejuplādēt šeit!).