Cienījamie nākamo pirmklasnieku vecāki!

Paldies, ka izvēlējāties jūsu pirmklasniekam uzsākt mācības Rīgas Natālijas Draudziņas vidusskolā!
Ar 2023. gada 16. augustu 1. klašu pretendenti oficiāli tiks ieskaitīti 1. klasēs, tad varēsiet portālā E-riga pieteikt skolēna karti – skolēna apliecību.
Visu informāciju par turpmākajiem pasākumiem un to norisēm saņemsiet no klašu audzinātājām.
Informācija par 1. septembri būs skolas mājas lapā.
Atgādinām, ka savlaicīgi skolā jāiesniedz:
• izziņa par apgūto piecgadīgo un sešgadīgo bērnu obligāto sagatavošanu skolai un sasniegumu apraksts,
• bērna medicīnas karte ( veidlapa Nr. 026/u).

Uz tikšanos 1. septembrī!