Cienījamie 1. klašu pretendentu vecāki!

2021./2022.m.g. Natālijas Draudziņas vidusskola plāno atvērt 3 (trīs) pirmās klases.
Informējam, ka tikšanās ar vecākiem notiks tiešsaistē marta beigās vai aprīļa sākumā.
Sekojiet informācijai skolas mājas lapā sadaļā “1. kl. pretendentu vecākiem”.
Informāciju saņemsiet arī savos norādītajos e-pastos!