Apsveicam mākslas studijas “Raibulis” audzēknes!

Apsveicam Rīgas izglītības iestāžu vizuāli plastiskās mākslas konkursa – izstādes ”Gleznojumi uz zīda un stikla. “Mežs kā dabas sastāvdaļa”
laureātes, mākslas studijas “Raibulis” audzēknes!

2.vietas diploms Jetei Ronei par darbu “Sēņu karaliene”;
Atzinības –
• Gerdai Vēzītei par darbu “Ziema”
• Van Thanh Loung par darbu “Rudens”,
• Jūlijai Zeimulai par darbu “Meža pasaka”.

Laureātu darbi apskatāmi –
https://www.laimite.lv/lv/galerijas/317_digit%C4%81l%C4%81-izst%C4%81de-gleznojumi-uz-z%C4%ABda-un-stikla-me%C5%BEs-k%C4%81-dabas-sast%C4%81vda%C4%BCa.html

Gleznojumi uz zīda tapa īsajā brīdī starp attālinātā darba periodiem 2020.gada novembrī.
Novēlu meitenēm saglabāt radošu garu arī attālinātā darba laikā!

Izsakām pateicību RNDV mākslas studijas “Ŗaibulis” vadītājai Maijai Purgailei!