Saziņa ar skolu

Sakarā ar to, ka skola ir pārgājusi uz C apmācības modeli, saziņa ar skolu veicama rakstot uz e-pastu rndv@riga.lv vai e-klases pastu.

Ārkārtējas nepieciešamības gadījumā zvanīt:
direktora vietniece mācību un ārpusklases darbā 1.-4. klasēm – 26457694
direktora vietniece mācību un ārpusklases darbā 5.-12. klasēm – 67276430
lietvedība – 67276192