5.a un 5.c piesaka nosaukuma maiņu! No Sporto visa klase uz Piko visa klase!

5.a un 5.c piesaka nosaukuma maiņu! No Sporto visa klase uz Piko visa klase!