12.klases Žetonvakars.

3.martā Rīgas Natālijas Draudziņas vidusskolā notika 2016./2017. mācību gada 12.klases Žetonvakars. 
Divpadsmitie demonstrēja filmu par sevi un savām aktivitātēm skolā un ārpus tās, kā arī uzveda Baibas Jukņevičas lugu "Prieks pakalpot…".

Paldies par priekšnesumiem un paldies visiem, kas ieradās!