1.septembra afiša

1.septembrī, plkst.9:30 pirmklasnieki pulcējas norādītajās vietās, kur viņus sagaidīs klases audzinātājas

* 1.a klase pulcējas pie C korpusa ieejas

* 1.b klase pulcējas B korpusa 1.stāva gaitenī

* 1.C klase pulcējas A korpusa vestibilā