05.03.-09.03. skolā norisinājās angļu valodas nedēļa 1.-4.klasēm.

Temats – profesijas. Skolēni iepazinās ar dažādām profesijām mūsdienās. Pašiem vajadzēja izdomāt, nākotnes profesiju, kāda vēl tikai varētu būt pēc 1000 gadiem.

1.-2.klases skolēni uzzīmēja un izdomāja nosaukumu savai nākotnes profesijai.

3.-4.klases skolēniem vajadzēja gan uzzīmēt, gan uzrakstīt, kas nākotnes profesijai būtu jādara.

Skolēni strādāja radoši, aizrautīgi un izdomu bagāti. Kopumā tika izdomātas daudz un dažādas profesijas.

Paldies sākumskolas angļu valodas skolotājām!