Vecāku diena – 3. aprīlis.

Drošības pēc iesakām iepriekš sazināties ar skolotājiem, ko vēlaties satikt, E-klases pastā.

Skolas administrācija