Par topošo pirmklasnieku vecāku sapulcēm

Topošo pirmklasnieku vecāku sapulces Rīgas Natālijas Draudziņas vidusskolā notiks:
17.06. – plkst. 17.30 – 1.a klase;
17.06. – plkst. 19.00 – 1.b klase;
18.06. – plkst. 18.00 – 1.c klase.
Ja kāds no vecākiem nav saņēmis uzaicinājumu uz sapulci, bet savu bērnu ir pieteicis, lūdzam ierasties 18.06. plkst. 18.00.