Mājmācības nodarbību grafiks

Mājmācību nodarbību grafiks 2019./2020.m.g. vēl tiek sastādīts.