Aktuāla informācija

Sakarā ar Latvijā izsludināto ārkārtējo stāvokli, skolas kanceleja un administrācija no 16. marta strādā attālināti.

Saziņas veidi:
telefoniski darba dienās: 9.00- 12.00
lietvedība – 67276192
direktora vietnieki mācību un audzināšanas darbā – 67276430
direktors – 67278063
E-pasts – rndv@riga.lv (lietvedībai un administrācijai)

Skolēniem un vecākiem saziņai izmantot E-klases pastu.

Sakarā ar izsludināto ārkārtas stāvokli un ierobežojumiem, sporta komplekss (arī peldbaseins) ir slēgts! Iegādātie un neizmantotie peldbaseina abonementi tiks pagarināti pēc baseina darbības atsākšanas.